- träna din hjärna!

Begåvningstester

Det vida begreppet begåvning kan vara svårt att definiera och mäta. Traditionellt menar man IQ-test när man pratar om begåvningstest men det är idag vanligt att arbetsgivare använder begåvningstester i urvalsprocessen vid nyrekrytering. Då ingår det olika moment i testet som inte bara mäter abstrakt tänkade, logik och IQ utan även verbala, numeriska och spatiala förmågan.

Begåvningstest i rekrytering

Både inom statlig, kommunal och privat verksamhet har det blivit allt mer vanligt att arbetsgivare använder sig av begåvningstester i rekryteringsprocessen. Testerna kan ingå i ett paket som arbetsgivaren köpt av en rekryteringsfirma och jobbkandidaterna kan bli kallade till de för att utföra tester.

Ett begåvningstest vid jobbansökan är ofta ganska standardiserade så det går att öka sina chanser att klara de med lite övning.

Begåvningstester till utbildningar

Det är inte lika vanligt att man får göra begåvningstest till utbildningar men det förekommer till bland annat Polisutbildningen och vid mönstring till det militära. Det teoretiska begåvningstestet som potentiella polisstudenter måste genomgå heter UNIQ och testar verbal, spatial och logisk förmåga.