Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester

Begåvningstester

Det vida begreppet begåvning kan vara svårt att definiera och mäta. Traditionellt menar man IQ-test när man pratar om begåvningstest men det är idag vanligt att arbetsgivare använder begåvningstester i urvalsprocessen vid nyrekrytering. Då ingår det olika moment i testet som inte bara mäter abstrakt tänkade, logik och IQ utan även verbala, numeriska och spatiala förmågan.

Begåvningstest i rekrytering

Både inom statlig, kommunal och privat verksamhet har det blivit allt mer vanligt att arbetsgivare använder sig av begåvningstester i rekryteringsprocessen. Testerna kan ingå i ett paket som arbetsgivaren köpt av en rekryteringsfirma som vill testa kandidaters begåvning genom att kalla de till ett test.

Ett begåvningstest vid jobbansökan är ofta ganska standardiserade så det går att öka sina chanser att klara de med lite övning. Utformningen skräddarsys för att testa de färdigheter som behövs inom yrket. Ett numeriskt resonemangstest kan till exempel handla om ekonomiska beräkningar om det är rekrytering till ekonomiadministration.

Begåvningstester till utbildningar

Det är inte lika vanligt att man får göra begåvningstest till utbildningar men det används begåvningstest till Polisutbildningen och vid mönstring till det militära. Det teoretiska begåvningstestet som potentiella polisstudenter måste genomgå heter UNIQ och testar verbal, spatial och logisk förmåga.

Inskrivningsprov vid mönstring till värnplikt

Värnpliktsutbildningen använder testning av generell begåvning vid mönstringen. Inskrivningsprovet består av delar som mäter ordförståelse, logiskt tänkande och rumsuppfattning. En del kallar det för IQ-test men inskrivningsprovet vid mönstring är absolut inget intelligenstest.

Ansvarig för provet är Plikt- och prövningsverket som kallar testet för I-provet (inskrivningsprovet) och det genomförs på dator i en övervakad datasal. Det är samma myndighet som administrerar ansökningar till Polisutbildningen i Sverige.

Andra begåvningstester

NAMNTYP AV TEST
IST 2000 Rverbal, numerisk, logisk
AON CUT-Ematematik, läsförståelse, logik, personliga egenskaper
AON ScalesLST, CLS och Verbal
Korn Ferry Assesspersonlighet, numerisk, verbal, logisk
People Test Logicnumerisk, spatial, verbal
SHL-testnumerisk, logisk, verbal
PICAnumerisk, verbal, logisk
Thomas GIAslutledning, perceptuell snabbhet, numeriska snabbhet, ordförståelse, spatial förmåga
Cubiks Logiskverbal, numerisk, logisk
Raven’s 2icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning