IQ-tester

IQ-test (Intelligenskvot-test) är en typ av begåvningstest som används för att mäta en individs generella intelligensnivå.

Tester av IQ innehåller oftast en kombination av verbala, logiska, numeriska och spatiala uppgifter som är utformade för att utmana en individs problemlösningsförmåga, mönsterigenkänning och kognitiva färdigheter.

Vanliga IQ-tester i världen

Det finns flera populära och välkända IQ-tester som används för att mäta en individs intelligensnivå. Några av de vanligaste och mest erkända IQ-testerna inkluderar:

Alla dessa IQ-tester och många begåvningstest delar flera gemensamma egenskaper, även om det finns variationer mellan dem. Framför allt syftar de till att mäta en individs intelligens eller kognitiva förmågor.

De utvärderar olika aspekter av kognition, såsom verbala färdigheter, logiska och matematiska färdigheter, visuellt-spatiala färdigheter, arbetsminne och bearbetningshastighet.

En annan gemensam egenskap är att de är standardiserade och normerade, vilket innebär att de är utformade för att jämföra en individs prestationer med en större grupp av personer i samma åldersgrupp. Detta gör det möjligt att bedöma en individs relativa styrkor och svagheter jämfört med genomsnittet.

Föreningar och organisationer för personer med högt IQ

När man mäter IQ på större grupper får man en normalfördelningskurva och man brukar sätta genomsnittet vid värdet 100, med en standardavvikelse på 15. Det innebär att majoriteten av människorna (cirka 68%) har en IQ mellan 85 och 115. En IQ inom detta intervall anses vara inom det normala spannet.

Det finns flera grupper och organisationer som riktar sig till personer med hög IQ eller som anses vara begåvade. Några av de mest kända är Mensa, Intertel, Triple Nine Society (TNS) och Prometheus Society.

Den största och mest kända är Mensa där endast personer som har ett IQ i det övre spannet där endast 2% av befolkningen ligger. Det är den organisation som har lägst krav och därför flest medlemmar med några svenska kändisar på Mensa-listan över medlemmar.

FöreningMinsta krav på IQ% av befolkningenMedlemsantal
MENSA1302%134 000
Intertel1351%1400
Triple Nine Society1460,1%1900
Prometheus Society0,03%~35 (år 2020)

Kriterierna för att bli medlem är baserat på normalfördelningskurvan och hur andra personer presterar på testerna. Detta betyder att om befolkningen i stort blir bättre eller sämre på att svara på testfrågorna så ändras hur många rätt/fel man måste ha eller kan ha för att kvalificera sig.

Det är helt enkelt ett relativt IQ gentemot övriga i befolkningen som avgör om man får bli medlem eller inte.

graf över fördelning av IQ i befolkningen

Antalet personer som skulle kunna vara medlem i dessa organisationer är alltså alltid konstant. Men, det är inte alla som gjort ett IQ-test och det är heller inte alla som gjort och som kvalar in, som ens vill vara medlem.

Exakt vilket test som godkänns är olika för dessa organisationer. Det går att läsa mer om deras kriterier på deras hemsidor. Till exempel värderar Triple Nine Society tester från 20 olika leverantörer men gränsvärdena för IQ-testet kan skilja sig åt beroende på vilket test som anmälts vid ansökan.

Vanliga frågor om IQ

Kan IQ förändras över tid?

Forskning tyder på att en persons IQ kan förändras över tid, särskilt under barndomen och ungdomen, när hjärnan fortfarande utvecklas.

Faktorer som utbildning, näringsstatus och miljö kan påverka en individs kognitiva utveckling och IQ. Det är dock viktigt att notera att genetiska faktorer också spelar en roll i en persons IQ.

Är IQ ärftligt?

Forskning tyder på att det finns en betydande genetisk komponent i IQ, men miljöfaktorer, såsom socioekonomisk status, utbildning och kultur, spelar också en viktig roll i en individs kognitiva utveckling. Det är troligt att både gener och miljö bidrar till en persons IQ i en komplex interaktion.

Vem har högst IQ i Sverige?

Det är svårt att veta vem som har det högst uppmätta IQ-värdet i Sverige. Det är inte alla som delar med sig av sitt testresultat och olika tester kan skilja sig åt.

En person som har redovisat sitt test öppet och låter sig intervjuas är Andreas Hurtig med ett uppmätt IQ på 178. En känd person som många tror har ett högt IQ är Jonas von Essen, men han har inte redovisat om han ens tagit ett test eller vad han fått för resultat.

Används IQ-tester på barn?

Ja, IQ-tester används på barn, men de är noggrant utformade för att vara åldersanpassade och kulturellt rättvisa. Testerna, som WPPSI-IV för yngre barn och WISC-V för äldre barn, mäter olika kognitiva färdigheter och är avsedda att ge information om barnets intellektuella utveckling, styrkor och svagheter. De används ofta inom pedagogisk planering, neuropsykologisk utvärdering och för att identifiera begåvning eller särskilda behov.