Hem » Tester av hjärnan » Numeriska tester

Numeriska tester

Numeriska tester har blivit en central del av både utbildnings- och rekryteringsprocesser. Dessa tester hjälper till att mäta en individs förmåga att hantera siffror och matematiska koncept, vilket är avgörande för många yrken.

Bedömning av en persons numeriska förmåga kan göras med tester som inkluderar grundläggande aritmetik till komplex dataanalys, och de används för att identifiera kandidater med stark analytisk förmåga.

försöker lösa numeriskt test

Vad är ett numeriskt test?

Ett numeriskt test innebär att man ska kunna tolka data och med matematiskt resonemang härleda ett rätt svar. Det gäller att vara bra och snabb på de vanliga räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Ofta krävs även god förmåga till att läsa, tolka och räkna statistik samt tillämpa algebra. Vissa tester har mer generella uppgifter medan andra är specifikt utformade för att bedöma jobbkandidaters analytiska förmågor och deras kapacitet att hantera numeriska data i praktiska situationer.

Du kan hitta numeriska testfrågor i flera typer av tester:

Numerisk förmåga viktigt i många yrken

Att kunna hantera siffror och data är viktigt i många yrken, särskilt inom områden som ekonomi, teknik och naturvetenskap. Att ha en stark numerisk förmåga innebär att man kan analysera data effektivt och fatta välgrundade beslut baserat på numerisk information.

Numerisk intelligens kan anses vara en av flera typer av intelligenser och hänger tätt samman med logiskt resonemang.

Numeriska uppgifter återkommer ofta i många yrken

Numeriskt lämplighetstest

Lämplighetstester som baseras på numeriskt resonemang kan innehålla frågor om grundläggande aritmetik, dataanalys och tolkning av numerisk information från tabeller och grafer. Syftet är att identifiera kandidater som har starka analytiska färdigheter och kan arbeta effektivt med numeriska data.

Dessa tester används ofta i rekryteringsprocesser för att bedöma kandidaters förmåga att hantera siffror och utföra matematiska beräkningar, vilket är viktigt i många yrken.

Ett numeriskt lämplighetstest är utformat för att mäta en individs förmåga att snabbt och korrekt lösa numeriska problem under tidspress.

Träna upp din numeriska förmåga

Det finns många sätt att träna upp sin generella numeriska förmåga på och det har vi användning för i många sammanhang. En mer specifik strategi är att träna riktat mot ett visst typ av numeriskt test.

Att förbereda sig inför numeriska tester är avgörande för att förbättra sina färdigheter och öka chanserna att lyckas. Förberedelsen kan inkludera att bekanta sig med testformatet, förstå de typer av frågor som kan ställas och öva regelbundet på dessa.

Många numeriska tester är tidsbegränsade, så det är också viktigt att träna på att arbeta snabbt och effektivt under tidspress. Att använda övningsmaterial och ta del av exempeltester kan ge en bra bild av vad som väntar.

För att förbättra dina numeriska färdigheter kan du använda flera olika strategier. Att regelbundet lösa matematiska problem och övningsuppgifter är en effektiv metod. Det kan också vara hjälpsamt att använda online-resurser och appar som erbjuder interaktiva numeriska övningar och tester.

Att läsa och analysera data från grafer och tabeller, samt att arbeta med statistik, kan också bidra till att stärka de numeriska färdigheterna. Dessutom kan det vara värdefullt att delta i kurser eller workshops som fokuserar på numerisk träning.

Tips för effektiv testträning

Effektiv testträning innebär att du strukturerar din övningstid och använder olika resurser för att täcka alla relevanta områden. Här är några tips:

 • Skapa en studieplan: Planera dina studier och fokusera på olika aspekter av numeriska tester.
 • Använd övningsmaterial: Gör så många övningsprov som möjligt för att vänja dig vid testformatet och tidsbegränsningarna.
 • Identifiera svagheter: Var medveten om vilka områden du har svårigheter med och fokusera extra på dessa.
 • Tidshantering: Öva på att lösa problem snabbt och effektivt för att förbättra din tidshantering under riktiga tester.
 • Granska lösningar: Efter att ha gjort övningsprov, gå igenom lösningarna noggrant för att förstå dina misstag och lära dig av dem.
 • Bli snabbare på hjälpmedel: Om man får använda miniräknare kan du träna på att hantera den effektivt. Lär dig bemästra både enkel och avancerad miniräknare.

Hjälp med den här typen av träning finns om du köper tillgång till testövning. En svensk sådan är Squidfactors övningsplattform, där det finns massor av testmaterial för olika numeriska tester.

Exempel på övningar för numeriska tester

Exempel 1: Procentberäkning

En produkt kostar 500 kr och det ges en rabatt på 20%. Vad blir det slutliga priset efter rabatten?

 1. Beräkna rabatten: 20% av 500 kr = 0,20 * 500 = 100 kr.
 2. Subtrahera rabatten från det ursprungliga priset: 500 kr – 100 kr = 400 kr.
 3. Slutligt pris: 400 kr.

Exempel 2: Tolkning av tabeller

En tabell visar försäljningssiffror för ett företag över fyra kvartal:

KvartalFörsäljning (kr)
Q1200 000
Q2250 000
Q3300 000
Q4350 000

Vilket kvartal hade den största ökningen i försäljning jämfört med föregående kvartal?

Lösning:

 1. Beräkna ökningen för varje kvartal:
  • Q2 jämfört med Q1: 250,000 – 200,000 = 50,000 kr.
  • Q3 jämfört med Q2: 300,000 – 250,000 = 50,000 kr.
  • Q4 jämfört med Q3: 350,000 – 300,000 = 50,000 kr.
 2. Ökningarna är lika stora varje kvartal (50,000 kr), så inget kvartal har en större ökning än de andra.

Exempel 3: Algebraisk problemlösning

Lös ekvationen: 2x + 5 = 15.

Lösning:

 1. Subtrahera 5 från båda sidor: 2x = 15 – 5.
 2. Förenkla: 2x = 10.
 3. Dela båda sidor med 2: x = 10 / 2.
 4. Slutligt svar: x = 5.

Dessa exempelövningar illustrerar olika typer av numeriska problem som kan dyka upp i numeriska tester och visar hur man kan lösa dem steg för steg. När du i lugn och ro tittar på uppgifterna kan de verkar superenkla, men det är viktigt att träna under tidspress, för det är en faktor som rekryteringstesterna vill utvärdera, förmågan till numeriskt resonemang i stressade situationer.