Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Cubiks Logiks tester

Cubiks Logiks tester

Cubiks Logiks är tester utvecklade av företaget Talogy Inc (hette tidigare Cubiks). Testet finns i två olika versioner; Logics General Intermediate och Logics Advanced. Båda syftar till att mäta numeriska, verbala och logiska förmågor hos kandidater till chefs- och specialistpositioner.

Logiks General Intermediate

Logiks General Intermediate består av 50 frågor indelade i tre sektioner:

  • Logiks Verbal (24 frågor)
  • Logiks Numerisk (16 frågor)
  • Logiks Abstrakt (10 frågor)

Den totala tidsgränsen är på 12 minuter med 4 minuter per sektion​​. Det är ont om tid i de här testerna, med endast cirka 15 sekunder att lägga på varje fråga.

exempelfråga Logiks General Numeriskt test
Rätt svar: 4,7 (mellan varje siffra ökar det med föregående ökning + 0,3)

Logiks Advanced

Logiks Advanced-tester bedömer också kandidaters verbala, numeriska och abstrakta resonemang, men med en högre svårighetsgrad och inkluderar fyra typer av tester:

  • Logiks Verbal
  • Logiks Numerical
  • Logiks Abstract
  • Logiks General (Advanced)​​.

Det finns flera skillnader på General och Advanced, som att det ställs färre frågor men de är av svårare karaktär. Dessutom kan testföretaget lägga in skräddarsydda förmågetester i vart och ett av områdena.

Träna på frågor för Cubiks Logiks

Det går att förbättra dina förutsättningar att få bra resultat på ett Logiks General eller Advanced test. Genom att öva och titta på många frågor och lösningar kan du snabba upp ditt tempo.

Övningstest finns hos Squidfactor

Företaget SquidFactor har tagit fram simulerade test och övningsmaterial att träna på med bra lösningsguider. Du får en coach som kan hjälpa dig se mönster och ge förslag på vad du ska träna mer på. OBS! Tjänsten kostar 344 kr/mån men det kan vara en god investering ifall du lyckas skaffa nytt jobb. Läs mer här.

Den verbala delen handlar mycket om att visa kunskap om ord, ordförståelse och läsförståelse. En uppgift kan vara att utifrån tre meningar säga om en given slutsats går att dra.

De logiska testerna liknar mycket hur figurer och mönster ska tolkas i traditionella IQ-test. En serie med figurer visas och du ska säga vilken som är nästa i serien.

I den numeriska delen finns också serier där du ska säga vilken siffra som kommer härnäst. Det finns ett numeriskt samband mellan de olika talen och det gäller att hitta vilket det är, som att talen multipliceras med en gemensam faktor eller att de adderas. Det testas också matematiska förmågor som att lösa enkla ekvationer snabbt, så att ha tränat upp dina numeriska färdigheter är viktigt.