Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Cubiks Logisk

Cubiks Logisk

Cubiks Logisk är tester utvecklade av företaget Talogy Inc (hette tidigare Cubiks). Testet finns i två olika versioner; Logics General Intermediate och Logics Advanced. Båda syftar till att mäta numeriska, verbala och logiska förmågor hos kandidater till jobb eller chefs- och specialistpositioner.

Logiks-tester

Logiks General består av 50 frågor indelade i tre sektioner:

  • Logiks Verbal
  • Logiks Numerisk
  • Logiks Abstrakt

Den totala tidsgränsen är på 12 minuter med 4 minuter per sektion​​. Det är ont om tid i testet med endast cirka 15 sekunder att lägga på varje fråga.

Verbala delen i General består av 24 frågor, den numeriska har 16 och den abstrakta 10 frågor.

Logiks Advanced-tester bedömer också verbal, numerisk och abstrakt resonemang, men med en högre svårighetsgrad och inkluderar fyra typer av tester

  • Logiks Verbal
  • Logiks Numerical
  • Logiks Abstract
  • Logiks General (Advanced)​​.

Det finns flera skillnader på Advanced och det ställs färre frågor men av svårare karaktär. Dessutom lägger testföretaget in individuella förmågetester i vart och ett av områdena.

Träna på frågor inför ett Cubiks Logisk

Det går att förbättra sina förutsättningar att få bra resultat på ett skarpt test. Genom att öva och titta på frågor och lösningar kan man snabba upp sitt tempo.

Tjänster på nätet erbjuder övningsmaterial med lösningsguider som kan förklara hur till exempel abstrakta övningarna kan lösas.

Den verbala delen handlar mycket om att visa kunskap om ord, ordförståelse och läsförståelse. En uppgift kan vara att utifrån tre meningar säga om en given slutsats går att dra.

De logiska testerna liknar mycket hur figurer och mönster ska tolkas i traditionella IQ-test. En serie med figurer visas och du ska säga vilken som är nästa i serien.

I den numeriska delen finns också serier där du ska säga vilken siffra som kommer härnäst. Det finns ett numeriskt samband mellan de olika talen och det gäller att hitta vilket det är. Det kan vara att talen multipliceras med en gemensam faktor eller att de adderas ihop med varandra etc.

Det testas också matematiska förmågor som att lösa enkla ekvationer snabbt.