Hem » Träna hjärnan

Träna hjärnan

Vår hjärna är verkligen fantastisk! Ibland tycker vi dock att den inte räcker till, vi glömmer bort saker och tycker oss sakna tillräcklig kreativitet för att lösa vissa problem. Det går att träna hjärnan till att både minnas bättre, arbeta snabbare och bli mer kreativ.

Precis som med fysisk träning så är det utmaningen som gör att vi blir snabbare, starkare och mer uthållig. För att träna hjärnan måste vi utsätta den för utmanande uppgifter och gärna genom att använda många sinnen samtidigt.

Hjärnan får input från hela kroppen och ska vara bra på att processa information effektivt. Precis som med muskler som inte tränas försämras även hjärnan av att inte tränas.

Arbetsminnet

När vi utför och fokuserar på olika arbetsuppgifter är det arbetsminnet som jobbar frenilt. När du läser den här texten jobbar ditt arbetsminne för fullt.

Det är din förmåga att upprätthålla och manipulera aktuell information under en kortare tidsperiod som beskriver kapaciteten hos ditt arbetsminne.

Arbetsminnet är en avgörande komponent vid all form av inlärning, så ur den aspekten är det viktigt att träna och det finns bra spel som tränar hjärnan på detta.

För att arbetsminnet ska kunna fungera optimalt är vi beroende av att auditiv- och visuell perception fungerar bra. Hjärnan tar konstant in information via hörsel och syn. Syn och hörsel är två viktiga hjälpsystem till vårt arbetsminne.

Ett väldigt enkelt sätt att träna det auditiva arbetsminnet är att låta någon läsa upp en sifferserie och därefter fråga dig frågor om sifferserien. Ta till exempel serien 4-7-3-9.

En fråga skulle kunna vara ”Var i sekvensen fanns siffran 3?”, eller ”Vilken siffra kom som nummer 2?”. För att hjärnan ska klara av denna uppgift måste man kunna hålla hela sifferserien aktivt i arbetsminnet. För att göra det svårare ökar man helt enkelt på antalet siffror i serien.

Träning av visuo-spatiala arbetsminnet

På samma sätt kan man träna det visuo-spatiala arbetsminnet. Ett väldigt enkelt och roligt sätt är att någon förbereder ett bord med säg 20 olika prylar. Du som testperson får studera bordet i en minut. Därefter täcks bordet över och din uppgift är att återge så många saker som du kommer ihåg.

I båda dessa träningsmetoder så ska man återge informationen direkt efter för att det ska vara arbetsminnet som arbetar. Om man tränar på att komma ihåg saker till en annan dag är det vårt långtidsminne som tränas istället.

Torkel Klingberg är en svensk forskare som visat att man kan förbättra sitt arbetsminne. Läs mer om Torkel Klingbergs hjärnforskning.

Långtidsminnet

Till skillnad från arbetsminnet är det vi kallar för bara minne i dagligt tal utsträckt över en längre tid (timmar, dagar, år). Exempelvis när vi kommer ihåg en pin-kod, personnamn och olika händelser vi varit med om.

Vi är beroende av ett bra långtidsminne och det går att träna minnet till att bli ännu bättre. Det finns ju faktiskt individer som kan memorera 100-tals decimaler av talet Pi utantill.

Det går att träna upp även denna typ av minne med olika tekniker. Många pratar om att nyckeln bakom långtidsminnet är att associera, visualisera och placera den nya information på rätt sätt i hjärnan.

Träna långtidsminnet med associationer

Det mest effektiva sättet att komma ihåg saker över lång tid är att lära sig en minnesteknik baserad på associationer. Genom att koppla ihop nya kunskaper och fakta med befintliga kan vi underlätta lagringen av den nya informationen.

Ett klassiskt exempel är att komma ihåg inköpslistan helt utantill genom att associera de varor man ska köpa med olika saker i hemmet. Metoden kallas för Loci-metoden.

Exempelvis för att komma ihåg att köpa mjölk, spenat, ägg och bröd kan man visualisera framför sig hur badkaret är fyllt med mjölk. Tandborsten är helt grön för att du tuggat spenat.

I tvålflaskan flyter ett ägg omkring och när du ska torka dig hänger en brödpåse på handdukens plats. Oftast är det lättare att komma ihåg sakerna om de är lite absurda och ovanliga, något som kallas för Örfilsprincipen.

Kreativiteten

Kan man träna sig att bli mer kreativ? Ja, det sägs att vi kan det faktiskt. Kreativitet kan beskrivas som förmågan att hitta ny kopplingar och nya lösningar i annars invanda mönster.

Genom att träna hjärnan i att se nya kopplingar mellan olika saker kan öka vår kreativitet i andra sammanhang också.

Humor bra för kreativiteten

Den roligaste formen av träning för hjärnan är humor! Ofta tar en komiker oss med på en resa med tvära kast. De börjar beskriva en bekant situation som sen helt plötsligt tar nya kast och leder oss in att tänka på situationen från en annan synvinkel.

Att titta på standup-comedy kan alltså ses som hjärnträning!

Träna hjärnan till avslappning genom meditation

Meditation är också en typ av hjärnträning men som mer går ut på att inte agera på tankar. Det finns flera vetenskapliga studier som kommit på sistone som visar på positiva, mätbara effekter av att meditera.

Men hur vet man att hjärnan är avslappnad? Det finns mätmetoder som vi kan visualisera genom så kallad neurofeedback. På samma gång kan man göra det motsatta, träna hjärnan att vara fokuserad och aktivera rätt områden.

Läshastigheten kan tränas upp

Att kunna läsa effektivt och utan att bli trött är viktig i många sammanhang, speciellt i skolan. Det har kommit forskning om hur koordinationen mellan ögonrörelser och hjärnans tolkning kan vara ineffektiv vid dyslexi.

Imvi Labs är ett svenskt företag som med VR och en app kan hjälpa hjärnan att träna upp läshastigheten genom att förbättra koordinationen mellan öga och hjärna.