- träna din hjärna!

Träna hjärnan och få bättre minne

Vår hjärna är verkligen fantastisk! Ibland tycker vi dock att den inte räcker till, vi glömmer bort saker och tycker oss sakna tillräcklig kreativitet för att lösa vissa problem. Det går att träna hjärnan till att både minnas bättre, arbeta snabbare och bli mer kreativ.

Precis som med fysisk träning så är det utmaningen som gör att vi blir snabbare, starkare och mer uthållig. För att träna hjärnan måste vi utsätta den för utmanande uppgifter och gärna genom att använda många sinnen samtidigt.

Hjärnan får input från hela kroppen och ska vara bra på att processa information effektivt. Precis som med muskler som inte tränas försämras även hjärnan av att inte tränas.

Arbetsminnet

När vi utför och fokuserar på olika arbetsuppgifter är det arbetsminnet som jobbar frenilt. När du läser den här texten jobbar ditt arbetsminne för fullt.

Det är din förmåga att upprätthålla och manipulera aktuell information under en kortare tidsperiod som beskriver kapaciteten hos ditt arbetsminne.

Arbetsminnet är en avgörande komponent vid all form av inlärning, så ur den aspekten är det viktigt att träna.

För att arbetsminnet ska kunna fungera optimalt är vi beroende av att auditiv- och visuell perception fungerar bra. Hjärnan tar konstant in information via hörsel och syn. Syn och hörsel är två viktiga hjälpsystem till vårt arbetsminne.

Träning av auditiva arbetsminnet

Ett sätt att testa och träna det auditiva arbetsminnet är att låta någon läsa upp en serie siffror. Direkt efter är din uppgift att återge sifferserien, så många du kommer ihåg.

Träning av visuo-spatiala arbetsminnet

På samma sätt kan man träna det visuo-spatiala arbetsminnet. Ett väldigt enkelt och roligt sätt är att någon förbereder ett bord med säg 20 olika prylar. Du som testperson får studera bordet i en minut. Därefter täcks bordet över och din uppgift är att återge så många saker som du kommer ihåg.

I båda dessa träningsmetoder så ska man återge informationen direkt efter för att det ska vara arbetsminnet som arbetar. Om man tränar på att komma ihåg saker till en annan dag är det vårt långtidsminne som tränas istället.

Torkel Klingberg är en svensk forskare som visat att man kan förbättra sitt arbetsminne. Läs mer om Torkel Klingbergs hjärnforskning.

Långtidsminnet

Till skillnad från arbetsminnet är det vi kallar för bara minne i dagligt tal utsträckt över en längre tid (timmar, dagar, år). Exempelvis när vi kommer ihåg en pin-kod, personnamn och olika händelser vi varit med om.

Vi är beroende av ett bra långtidsminne och det går att träna minnet till att bli ännu bättre. Det finns ju faktiskt individer som kan memorera 100-tals decimaler av talet Pi utantill.

Det går att träna upp även denna typ av minne med olika tekniker. Många pratar om att nyckeln bakom långtidsminnet är att associera, visualisera och placera den nya information på rätt sätt i hjärnan.

Kreativiteten

Kan man träna sig att bli mer kreativ? Ja, det sägs att vi kan det faktiskt. Kreativitet kan beskrivas som förmågan att hitta ny kopplingar och nya lösningar i annars invanda mönster.

Genom att träna hjärnan i att se nya kopplingar mellan olika saker kan öka vår kreativitet i andra sammanhang också.

Humor bra för kreativiteten

Den roligaste formen av träning för hjärnan är humor! Ofta tar en komiker oss med på en resa med tvära kast. De börjar beskriva en bekant situation som sen helt plötsligt tar nya kast och leder oss in att tänka på situationen från en annan synvinkel.

Att titta på standup-comedy kan alltså ses som hjärnträning!