Hem » Hjärnkunskap » Hjärnans anatomi

Hjärnans anatomi

Hjärnan består av många olika strukturer och det finns flera anatomiska delar och namn som är bra att känna till. Ta del av denna grundläggande text om hjärnans anatomi om du vill lära dig mer om den strukturella uppbyggnaden.

Två hjärnhalvor indelad i fyra lober

Hjärnan består av två halvor, vänstra och högra hjärnhalvan, som i sin tur kan delas in i fyra lober.

hjärnans fyra lober

Frontalloben

Den största loben, kallas ibland pannloben, är involverad i personlighet, beslutsfattande och rörelsekontroll.

Hjässloben

Den mellersta loben där strukturer för spatial förmåga hittas och Wernickes område som aktiveras för att förstå talat språk.

Tinningloben

Finns på sidan av hjärnan och kallas ibland för temporallob. Här inne finns korttidsminnet, rytmförmåga och flera andra hjärnförmågor.

Nackloben

Bakre delen av hjärnhalvorna har områden viktiga för synen. Skador mot denna del kan göra personer blinda.

Centrala och perifera nervsystemet

Hjärnan (och ryggmärgen) ingår i det vi kallar för det centrala nervsystemet (CNS). Det fungerar som kroppens kontrollcenter, där det hanterar och tolkar sensorisk information från omgivningen samt sänder ut instruktioner till kroppens delar.

Perifera nervsystemet (PNS), å andra sidan, består av alla nerver som sträcker sig ut från CNS till kroppens övriga delar. Detta system förmedlar signaler mellan kroppen och CNS, vilket möjliggör respons på inre och yttre stimuli.