IST 2000 R

Intelligens Struktur Test 2000 R (IST-2000-R) är ett begåvningstest som mäter intelligens och kognitiva förmågor hos vuxna. Ursprunget till dagens testupplägg kommer från IST-testet som lanserades på 1960-talet och som har utvecklats under årens lopp som IST-70, IST-2000 och nu senaste upplagan IST-2000-R (2007).

Genom att använda testet kan man placera in testsubjekt både på den låga och höga skalan av IQ-spektrat. Ett IST-2000-R test är väldigt långt och det består av flera olika delar: verbal, numerisk, logisk.

Var och en av de här huvuddelarna är i sin tur uppdelad i tre olika moment och varje del består av 20 frågor. Hela IST 2000 R testet har totalt 180 frågor och man har 77 minuter på sig att genomföra det.

Till varje avsnitt ges en introduktion så ett testtillfälle tar över en och en halv timme.