IST 2000 R

Intelligens Struktur Test 2000 R (IST-2000-R) är ett begåvningstest som mäter intelligens och kognitiva förmågor hos vuxna. Ursprunget till dagens testupplägg kommer från IST-testet som lanserades på 1960-talet och som har utvecklats under årens lopp som IST-70, IST-2000 och nu senaste upplagan IST-2000-R (2007).

Genom att använda testet kan man placera in testsubjekt både på den låga och höga skalan av IQ-spektrat. Ett IST-2000-R test är väldigt långt och det består av flera olika delar: verbal, numerisk, logisk.

Testets beståndsdelar

Var och en av huvuddelarna är uppdelad i tre olika moment och varje moment består av 20 frågor. Hela IST 2000 R testet har totalt 180 frågor och du har 77 minuter på dig att genomföra det.

Till varje avsnitt ges en kort introduktion, så det tar totalt över en och en halv timme att ta ett IST 2000 R test.

De verbala momenten som ska svaras på är satsuppbyggnad, analogier och likheter. Som testdeltagare har du 6, 7 och 8 minuter på dig.

De numeriska avsnittet är räkning, nummerserier och att säga vilket räknetecken som saknas i en matematisk formel.

Den logiska delen av IST-2000-R testar förmågan att visualisera figurer och förutse nästa figur eller hur den ser ut efter rotation. Det förekommer också många matriser med logisk problemlösning för att kunna välja vilket svarsalternativ som är rätt.

Under testet får man endast använda papper och penna för att göra enkla beräkningar eller skisser. Det är inte tillåtet med miniräknare eller andra hjälpmedel.

IST 2000 R mäter tre typer av intelligens

  • Aritmetisk intelligens – förmågan att analysera och processa numerisk information
  • Verbal intelligens – förmågan att förstå, analysera och tolka text
  • Inlärningspotential – förmågan att förstå och hantera ny information och okända problem