Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » People Test Logic

People Test Logic

People Test Logic är ett mångsidigt intelligens- och skicklighetstest utvecklat av People Test Systems. Det består av 80 frågor som täcker tre huvudsakliga områden: numeriska, logiska (spatiala) och verbala frågeställningar. Denna variation säkerställer att testtagaren stöter på ett brett spektrum av frågetyper, vilket ger en djupgående bedömning av deras kognitiva förmågor.

Kan användas som IQ-test

Ett unikt drag med People Test Logic är dess användning som ett standardiserat IQ-test, vilket kan bidra till att kvalificera individer för medlemskap i organisationer som Mensa. För detta krävs dock att testresultatet indikerar en intelligenskvot över 130, vilket placerar individen bland de översta två procenten i den svenska befolkningen.

Testets resultat ger inte bara en samlad IQ-poäng, utan också detaljerad information om testtagarens förmågor inom de tre kategorierna. Tidsramen för testet är 30 minuter, och även om det inte är utformat som ett hastighetstest, uppmuntras deltagarna att besvara så många frågor som möjligt inom denna period.

People Test Logic vid rekrytering till jobb

People Test Logic kan definitivt användas vid rekrytering. Dess förmåga att mäta en kandidats intelligens och problemlösningskompetens i olika områden gör det till ett värdefullt verktyg för arbetsgivare.

Genom att bedöma kandidaters färdigheter så som numerisk förmåga, logiskt tänkande och verbala egenskaper kan arbetsgivare få en mer nyanserad bild av deras potentiella anställningars kognitiva förmågor.

Detta är särskilt användbart i positioner där analytiskt tänkande, problemlösning och beslutsfattande är centrala. Dessutom, eftersom testet ger detaljerade resultat i olika kategorier, kan arbetsgivare använda denna information för att matcha kandidater med roller som bäst passar deras specifika styrkor och färdigheter.

Företag som visat sig använda testet är bland andra Handelsbanken och Novo Nordisk. Det senare är det globala läkemedelsföretaget i Danmark och det är även där som People Test Systems A/S håller till.