Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » PICA-testet (PI Cognitive Assessment)

PICA-testet (PI Cognitive Assessment)

PI Cognitive Assessment (PICA) är ett allmänt kognitivt test som mäter en individs problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och förmåga att lära sig. Det kallas ibland även för PLI (Predictive Index Learning Indicator) eller PILI.

PICA-testet används ofta av arbetsgivare som ett objektivt sätt att bedöma en potentiell anställds framtida prestationer i arbetslivet​.

50 frågor på 12 minuter

Testet består av 50 frågor som ska besvaras inom 12 minuter och täcker olika kognitiva faktorer såsom numeriska, verbala och abstrakta färdigheter. Tidspressen är en viktig del i PICA, och det krävs snabbhet och effektivitet i problemlösningen.

För varje kognitiv faktor finns det tre olika typer av frågor, vilket ger totalt nio olika typer av frågor i hela testet. Dessa frågor är utformade för att testa olika aspekter av den kognitiva förmågan och kräver olika strategier för att lösa dem.

Numeriska frågor

  • Hitta nästa siffra i en talföljd.
  • Identifiera den lägsta siffran i listan.
  • Enklare huvudräkning.

Verbala frågor

  • Analogier
  • Antonymer
  • Logiska slutsatser i korta texter eller meningar.

Logiska frågor

  • Mönsterigenkänning
  • Hitta likheter mellan olika figurer
  • Se logiken bakom en figurförändring.

Svårighetsgrad och resultat på PICA-tester

Svårighetsgraden på frågorna i ett PICA-test kan variera, och det är inte ovanligt att de blir svårare ju längre man kommer i testet. Detta utmanar testtagarens förmåga att anpassa sig och tänka under tidspress.

Den normalfördelning som utformning av testerna strävar efter är att genomsnittet ska hamna på 25 rätt av 50 frågor. Får du ett resultat på 26 eller mer rätta svar är du över genomsnittet.

Bredare test av individens kognitiva förmågor

Även om PICA-testet innefattar element som kan överlappa med andra logiska tester (såsom problemlösningsförmåga) och tester av spatial förmåga (till exempel i vissa av de abstrakta frågetyperna), är dess huvudsyfte att ge en bred bedömning av en individs kognitiva förmågor snarare än att fokusera på specifika kognitiva domäner som minne eller spatial förmåga enskilt.

Det är känt att företag som IKEA, Ernst & Young, Trelleborg och Boozt bland andra.

Träna på PICA-tester online

Man kan träna på tester och öka sina chanser till att prestera bättre. Alla tester som har en tidspress är det bra att förbereda sig inför. Genom att ha sett olika exempelfrågor och veta vilka moment som ingår kan stressen minska och högre fokus uppnås. Det kan leda till bättre testresultat vid ett skarpt PICA-test.