Ashwagandha

Den indiska ginsengroten som kallas för Ashwagandha har studerats för många olika tillämpningar. Namnet är sanskrit och betyder ”som en häst”, vilket syftar på hur denna rot doftar.

Ashwagandha i olika former - rot, pulver och kapslar

Örten har en lång tradition inom ayurveda och är en adaptogen ört som använts för avstressande egenskaper.

Forskning på Ashwagandhas effekter på hjärnan

Kognition

Det finns några studier på kognitiva funktioner och en sådan visar att 600 mg per dag i 8 veckor ger effekt på minne, uppmärksamhet och hastighet för informationsbearbetning (1).

Varför Ashwagandha kan påverka de kognitiva funktionerna spekuleras det kring. Några forskare menar att de antioxidativa egenskaperna bidrar till bättre hälsa för alla celler i kroppen, därtill hjärnceller och stödstrukturer för dessa.

Sömn

Ashwagandha har också givits för att se om intag kan förbättra sömnen. En studie på 50 äldre personer mellan 65-80 år visade förbättrad sömnkvalitet och känsla av alerthet på morgonen (2). Gruppen fick inta 600 mg per dag i 12 veckor.

En meta-analys gjord på fem olika studier av Ashwagandha visade flera positiva effekter som rör hjärnan (3). De var:

  • förbättrad sömnkvalitet
  • lägre nivå av ångest
  • ökad alerthet vid uppvaknandet

Dosering av Ashwagandha som kosttillskott

De flesta tillskott som säljs i Sverige har en dos på 300-600 mg per kapsel. Det rekommenderas ett max intag på 1-2 kapslar med en maxdos på 1200 mg.

Några grupper bör inte ta kosttillskott som Ashwagandha och generellt inte ta något utan att fråga en läkare först. Det är personer som är gravida, ammande, har en autoimmun sjukdom, leversjukdom eller går på annan medicin.

Ashwagandha är inte klassat som ett läkemedel och därför inte testat som ett sådant. Det saknas därför uppgifter om toxicitet och allvarliga biverkningar.

Produkter innehållandes extrakt eller pulver från Ashwagandha

Det finns både kapslar, pulver och även en kaffemix (snabbkaffe) innehållandes pulverextrakt från Ashwaganda och eleuthero. Det är det finska bolaget Four Sigmatic som tagit fram kaffet.

Ashwagandha Coffee Mix

Four Sigmatic Instant Coffee Mix med Ashwagandha och Eleuthero

Ashwagandha Root

Gaia Herbs kosttillskott kapslar med Ashwagandha extrakt och torkad rot

Elexir Ashwagandha

Elixir kapslar med Ashwaganda rotpulverextrakt 600 mg

Källor

  1. Ng, Q. X., Loke, W., Foo, N. X., Tan, W. J., Chan, H. W., Lim, D. Y., & Yeo, W. S. (2020). A systematic review of the clinical use of Withania somnifera (Ashwagandha) to ameliorate cognitive dysfunction. Phytotherapy research : PTR, 34(3), 583–590. https://doi.org/10.1002/ptr.6552
  2. Kelgane, S. B., Salve, J., Sampara, P., & Debnath, K. (2020). Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Cureus, 12(2), e7083. https://doi.org/10.7759/cureus.7083
  3. Cheah, K. L., Norhayati, M. N., Husniati Yaacob, L., & Abdul Rahman, R. (2021). Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 16(9), e0257843. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257843