Hem » Träna hjärnan » Imvi Labs

Imvi Labs

Svenska Imvi Labs har tagit fram ett digitalt hjälpmedel som tränar hjärnan och ögonen att koordinera bättre. Ögonkoordination är viktigt ur många aspekter för hur vår hjärna tolkar information snabbt och effektivt. Imvi är en förkortning av improving vision och det är vad deras teknik går ut på. Låt oss berätta lite mer om anledningen och lösningen.

Ögon och Hjärna måste koordineras för att läsa effektivt

Ögonmotorik bakom lässvårigheter

Det har gjorts mycket forskning på hur ögonrörelser och läsning hänger ihop. Många forskningsrapporter berör området dyslexi, ADHD och hur ögonen och hjärnan samarbetar.

Michael Malmqvist är grundaren bakom Imvi och det var hans frustration över hur en familjemedlem hade svårt med läsningen som startade intresset av att göra något åt problemet.

Glasögon och olika träningsmetoder för lässvårigheter hjälpte inte men Michael hittade att ögonmotorik kan vara en bidragande orsak. Under 1950-60 talet utvecklades träningsmetoden Push-up mot vad som kallas för vergensinsufficiens. Metoden går ut på att växla fokus mellan två pennor varannan sekund i 30 minuter, dagligen, i sex månader!

Michael tog fram en mer modern träningsmetod som han presenterade för läkare på Karolinska Institutet och S:t Eriks ögonklinik. En prototyp utvecklades där testpersoner i en forskningsstudie fick träna sin vergens (samsyn) på en 3D-skärm, 3 gånger i veckan i 12 veckor. Alla förbättrade sin vergens signifikant.

Idag jobbar Imvi Labs med VR-glasögon och träning med streamingtjänster.

Vilka kan få hjälp av Imvi Labs produkter?

Det är ungefär 10% av befolkningen som har svårigheter att lära sig att läsa på grund av vergensinsufficiens, även kallad samsyn. Personer som har detta upplever ofta trötthet, dubbelseende och koncentrationsproblem vid läsning. Det kan vara den underliggande orsaken till diagnoser som dyslexi och ADHD.

Men enligt Imvi Labs själva så kan upp till 50% av alla människor förbättra sin läsförmåga genom att koordinationsträna sina ögon och hjärna. Ett sätt att göra det på är genom deras teknik för vergensträning.

Vanliga symptom på att man har samsynsproblem är:

  • ofta blir trött i ögonen
  • får huvudvärk
  • svårt att koncentrera sig vid läsning
  • dubbelseende
  • ord som hoppar och att bokstäver flyter ihop

Träna vergens med Imvi Labs VR-glasögon

Imvi har tagit patent på deras vergensträning, som bygger på VR-glasögon och en tillhörande mobilapp.

VR-glasögon från imvi labs kan förbättra läshastighet

Den som beställer ett startpaket får hem glasögonen och access till ett 12 veckors träningsprogram där man utför övningar med bild och film. Under träningsprogrammet får man utföra lästester för att se om man blir snabbare på läsning.

Vill man fortsätta efter grundpaketets 12 veckor kan man förlänga tillgången till träningsappen med 6 veckor, 6 månader eller 12 månader.

En träningssession tar 15 minuter och träningsschemat består av 4 pass i veckan, vilket innebär att man lägger totalt 12 timmar på dessa 12 veckor.

Träningen kan nu utföras genom att titta på innehåll i vanliga streamingtjänster från SVT Play, UR Play och inom kort även Youtube. Det är inte läsning som tränas utan koordinationen mellan hjärna och ögon.