Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Inskrivningsprov vid mönstring

Inskrivningsprov vid mönstring

Alla som fyller 18 år kommer komma i kontakt med mönstring och Försvarsmakten. Mönstring innebär en serie tester och utvärderingar, för att bedöma lämplighet för värnplikt (lumpen) eller en fortsatt militär karriär. I denna artikel går vi igenom inskrivningsprovet (I-provet) som man får göra när man är kallad till mönstring.

miltär siluett kvällen

Innan mönstringen får du som snart fyller 18 år ett frågeformulär hemskickat. Det innehåller cirka 60 frågor om dig själv och tar ungefär 15 minuter att fylla i. Dina svar på dessa frågor kommer att ligga till grund för en eventuell kallelse till Försvarsmaktens mönstring.

I-2000-provet

Den senaste versionen av inskrivningsprovet heter I-2000 och är ett kunskapstest som mäter din förmåga inom områden som ordkunskap, spatial förmåga, logisk förmåga och personlighetsprofilering. Du har 80 minuter på dig att genomföra provet.

De olika delarna testar hur gott ordförråd man har och förstår synonymer och antonymer. Den spatiala förmågan testas genom att man tittar på figurer och ska säga hur de ser ut om man viker de, roterar de etc.

Logiskt tänkande testas genom att man ska ange vilken nästa figur i en figurserie är.

Träna och förbered dig inför inskrivningsprovet

För att förbereda dig inför mönstringen kan du träna på olika kategorier som ingår i I-provet, såsom:

a. Ordkunskap – Träna på synonymer och antonymer.

b. Spatial förmåga – Öva på kubvikning och figurer samt rotationer.

c. Logiskt tänkande – Träna på symbolserier (nästa symbol i serien) och logiska analogier.