Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Korn Ferry Assess

Korn Ferry Assess

De är verksamma inom branschen för managementkonsulter och har tagit fram ett eget test som heter Korn Ferry Assess. Företaget Korn Ferry grundades 1969 i Los Angelese av Lester Korn och Richard Ferry.

1998 lanserades deras första internetbaserade rekryteringstjänst futurestep. Sedan dess har testverksamheten utvecklats och de har flera tjänster som klienter använder för att optimera organisationers struktur.

Allt grundar sig i en syn på att framgången för en organisation ligger i strukturen och vilka medarbetare som finns i den, på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det går att hitta stöd för utvecklat ledarskap, hitta potentialen i enskilda medarbetare men också hela strukturen.

Delar i Korn Ferry Assess

Ett test består av två huvuddelar; personlighetstest och färdighetstest. Färdigheter testas inom förmågan att lösa numeriska, verbala och logiska uppgifter.

Personligheten utvärderas på flera områden men mycket är fokuserat på hur man attackerar ett problem, vilka ledarskapsegenskaper man har och hur kompetent man är för en viss ledarroll i en organisation.

Frågorna är av karaktären att man ska ta ställning till om ett påstående är sant eller falskt på en skala. När man väl lämnat sitt intuitiva svar låses frågan och man går vidare till nästa.

Färdighetstesterna påminner mycket om andra testers upplägg för att mäta logisk härledning. Det kan vara att man ska titta på figurer, data och statistik för att svara på en fråga. Verbala förmåga går ut på att läsa texter och ge svar på påståenden eller frågor. Logisk förmåga testas genom att förstå samband mellan olika figurer och mönster ungefär som i ett Matrigmatest.

Företag som har använt/använder Korn Ferry assessments

Vi har sett listor med flera stora, globala företag som använt eller använder Korn Ferry assessments. Där finns till exempel Ford, AstraZeneca och Virgin Atlantic.