Hem » Träna hjärnan » CogniFit

CogniFit

Det CogniFit har utvecklat är tester och träning av många olika kognitiva förmågor. Man kan använda deras digitala verktyg för att upptäcka funktionella svårigheter men också för att förbättra och träna upp förmågorna. Testerna och appen kan användas av yrkesverksamma inom medicin, undervisning eller forskare men också direkt av privatpersoner.

Vetenskapligt validerat verktyg för hjärnträning

Många olika universitet över hela världen har vetenskapligt validerat de tester och träningsprogram som finns i CogniFit Brain Fitness. Programmet kan upptäcka de brister användaren har i sin kognitiva förmåga. Utifrån resultatet utformas träningsprogram med olika spel och uppgifter i syfte att stärka hjärnans kognition.

Verktyget har tidigare bara vara tillgängligt för yrkesutövare men nu är det helt öppet för alla att använda det. Man kan skapa ett konto för sig själv eller för hela familjen.

CogniFits spel som utvecklar hjärnan

Testerna och träningen i det digitala verktyget görs enklast i mobilen. Ett vanligt träningsprogram är 20 minuters träningspass som görs 3 gånger i veckan. Träningen består av att man spelar olika spel där till exempel minne, koncentration och varseblivning sätts på prov.

CogniFit spel som tränar korttidsminnet
Spel som testar och tränar korttidsminnet

Man kan följa sin utveckling i fina grafer och välja på massor av olika spel. En träning som är rolig blir lättare utförd och kanske är det därför som CogniFit har blivit så populär.

utveckling av kognitiva förmågor med CogniFit
Följ utvecklingen av dina kognitiva förmågor.

CogniFit Families

I plattformen finns stöd för familjer att testa, träna och stimulera hjärnan hos alla familjemedlemmar. Efter att ha lagt upp alla individer i familjen kan de ta testerna för att utvärdera neuropsykologisk nivå.

Familjekonto, CogniFit
Hela familjen kan träna hjärnan.

Varje individ får sedan utmaningar på sin egen nivå och utvecklingen går att följa i plattformen. Över 20 olika kognitiva förmågor testas för att hitta styrkor och svagheter hos varje individ. Några av testerna är:

  • Koncentrationsförmåga (CAB-AT)
  • Minnesförmåga (CAB-ME)
  • Koordinationsförmåga (CAB-CO)
  • Kognitiva tester för 55+ (CAB-AG)
  • Kognitiva tester för skola

Testa dina kognitiva förmågor

Att signa upp sig till CogniFit är enkelt och kräver bara epost eller signup med Facebook, Twitter, Gmail eller Apple-konto. Det första man möts av är ett grundläggande test som tar 20 minuter. Man kan hoppa över det och gå direkt på ett pass med träning under personlig coach.

Första testet
Första testet av hjärnkapacitet

Vid signup hamnar man automatiskt i kontot Limited. Det ger en access till 1 videobaserad träningssession, begränsad tillgång till spelen och man får göra det första testet gratis.

Vill man låsa upp flera spel, videos och personligt anpassad träning kan man ha ett månadsabonnemang. Då får man också tillgång till olika rankingar och kan ha sin egen profil. Ett konto i plan BASIC kostar 294 kr/mån.

Möjligheten att köpa styckvis tester finns också i verktyget. Man kan till exempel ta ett skräddarsytt test för att utvärdera förmågan till bilkörning. Det testet Driving Cognitive Assessment (DAB) kostar 734 kr.