Hem » Träna hjärnan » Lär dig ett nytt språk

Lär dig ett nytt språk

Att lära sig ett nytt språk är definitivt en form av hjärnträning. När du lär dig ett nytt språk engagerar du många delar av din hjärna.


Innehåll på sidan


Hjärnan tränas vid språkinlärning

Här är några sätt på vilka språkinlärning fungerar som hjärnträning:

 1. Förbättrar minnet: Att lära sig nya ord och grammatiska strukturer ökar din förmåga att memorera information. Det är också ett sätt att träna arbetsminnet på.
 2. Kognitiv flexibilitet: När du växlar mellan språk förbättrar det din hjärnas förmåga att växla mellan olika uppgifter och tankeprocesser. Detta kan öka din kognitiva flexibilitet.
 3. Förbättrad problemlösningsförmåga: Att lära sig ett språk innebär ofta att man måste tolka och förstå komplexa grammatiska strukturer och ordförråd, vilket kan förbättra din förmåga att klara tester för problemlösning.
 4. Fördröjer åldrandet av hjärnan: Forskning har visat att flerspråkighet kan bidra till att fördröja uppkomsten av åldersrelaterade kognitiva sjukdomar som Alzheimers (1,2).
 5. Förbättrad uppmärksamhet: Att behärska ett nytt språk kräver fokuserad uppmärksamhet och koncentration, vilket kan stärka dessa färdigheter överlag.
 6. Ökad hjärnplasticitet: Att lära sig ett nytt språk kan öka hjärnans plasticitet, det vill säga dess förmåga att anpassa sig och förändras som svar på nya erfarenheter och lärande.
 7. Social och kulturell medvetenhet: Även om detta inte är en direkt kognitiv förmåga, kan inlärning av ett nytt språk bredda din sociala och kulturella förståelse, vilket i sin tur kan öka din empatiska förmåga och sociala intelligens.
barn som lär sig ett nytt språk

Kritiska perioden för lättare språkinlärning

Barn har en så kallad kritisk period under vilken deras hjärnor är särskilt mottagliga för språkinlärning. Denna period varar ungefär till puberteten. Efter denna period minskar hjärnans plastiska förmåga, vilket gör det svårare att uppnå flytande språkfärdigheter eller ett accentfritt uttal.

Det är däremot aldrig för sent att lära sig ett nytt språk så det kan vi göra hela livet ut. Skillnaden är däremot påtaglig i hur processen och resultatet visar sig. Barn tenderar att lära sig att uttala nya språk med en accent som liknar infödda talare, medan vuxna ofta behåller en accent från sitt modersmål.

Barn lär sig språk genom naturlig exponering och imitation. De behöver inte lära sig grammatiska regler explicit; de absorberar språket genom att lyssna och interagera. Vuxna, å andra sidan, förlitar sig ofta på mer strukturerade metoder, som att studera grammatik och ordförråd.

Barns hjärnor är i en utvecklingsfas där de kan skapa nya neurala kopplingar mer effektivt, vilket underlättar inlärningen av ett nytt språk. Vuxna har en mer etablerad neural struktur, vilket kan göra det svårare att skapa dessa nya kopplingar.

Lär sig hej på många olika språk

När vuxna lär sig nya språk

Vuxna kan ha fördelen av en bättre förmåga att förstå och tillämpa abstrakta språkliga koncept och regler, tack vare deras mer utvecklade kognitiva färdigheter.

Vuxnas inlärning drivs ofta av specifika mål (som arbete, studier, eller personligt intresse), medan barn lär sig ett språk mer spontant. Vuxnas motivation kan vara en drivkraft, men deras rädsla för att göra fel eller självmedvetenhet kan också vara hinder.

Vuxna måste ofta investera mer tid och ansträngning för att uppnå samma språkfärdighet som barn, som lär sig språk mer naturligt och med mindre medveten ansträngning.

Många roliga och engagerande appar för språkinlärning

I den digitala eran har språkinlärning revolutionerats genom tillgängligheten av roliga och engagerande appar. Dessa appar erbjuder en dynamisk och interaktiv väg till språkfärdighet, som passar både nybörjare och mer avancerade språkstudenter.

Lär sig språk med en engagerande app för språkinlärning på en surfplatta

Här är några aspekter som gör dessa appar så attraktiva och effektiva:

 • Spelliknande lektioner: Många språkinlärningsappar använder sig av gamification (spelifiering), det vill säga de integrerar spelelement i utbildningsinnehållet. Detta kan inkludera poängsystem, nivåer, prestationer och virtuella belöningar, vilket gör inlärningsprocessen mer motiverande och engagerande.
 • Anpassat innehåll: Appar kan ofta skräddarsy innehåll baserat på användarens befintliga kunskapsnivå och inlärningsstil. Detta innebär att lektionerna blir mer relevanta och effektiva för varje individuell användare.
 • Interaktivitet: Genom interaktiva övningar som uttalsträning, lyssningsövningar och dialogsimuleringar, får användarna chansen att praktisera språket aktivt, vilket är en nyckelfaktor för effektiv inlärning.
 • Realistiska scenarios Många språkappar erbjuder övningar som är baserade på verkliga händelser, som att beställa mat på en restaurang eller be om vägbeskrivningar. Detta hjälper användarna att lära sig användbara fraser och ord i sin rätta kontext.
 • Omedelbar feedback: Användare får omedelbar återkoppling på sina prestationer, vilket är avgörande för att snabbt förbättra språkfärdigheter och korrigera misstag.
 • Sociala element: Vissa appar inkluderar sociala funktioner som att tävla mot vänner, delta i gemenskapens utmaningar eller till och med interagera med infödda talare, vilket kan öka motivationen och lägga till ett element av gemenskap och tävlan.
 • Audiovisuella material: Användningen av ljud och video gör språkinlärningen mer dynamisk och hjälper till att förbättra uttals- och lyssningsfärdigheter.

Exempel på populära språkinlärningsappar inkluderar Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Memrise och Busuu. Var och en av dessa erbjuder en unik uppsättning funktioner och metoder, vilket ger användarna en mängd olika sätt att närma sig språkinlärning.

Rekommenderade språkinlärningsappar


Referenser

 1. Calabria M, Hernández M, Cattaneo G, et al. Active bilingualism delays the onset of mild cognitive impairment. Neuropsychologia. 2020;146:107528. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2020.107528
 2. Mendez MF. Bilingualism and Dementia: Cognitive Reserve to Linguistic Competency. J Alzheimers Dis. 2019;71(2):377-388. doi:10.3233/JAD-190397