UNIQ-test

UNIQ-testet är ett begåvningstest som mäter de verbala, spatiala och logiska förmågorna hos testpersonen. Det här testet förekommer till exempel vid ansökningsprocessen till Polisutbildningen i Sverige. För att kvalificera sig till utbildningen måste man ha en viss nivå av begåvning enligt en så kallad statineskala.

Så är UNIQ-testet upplagt

Polisutbildningen använder ett UNIQ-test som är 80 minuter långt och består av olika typer av övningar. Det kan handla om att hitta synonymer bland en lista på ord, hitta logiken i talserier och visa spatial förmåga genom att ”vika kuber i huvudet”.

Full pott på UNIQ-testet ger 100 poäng och resultatet jämförs (normeras) mot redan färdiga poliser enligt statineskalan som går från 1-9. För att kvalificera för polisutbildningen måste man ha minst 3 och där resultat på mellan 3-6 anses vara normalbegåvning.

Kan man träna hjärnan inför ett UNIQ-test?

Det går absolut att förbereda sig för ett UNIQ-test och därigenom uppnå ett högre resultat. Verbala förmågor som att känna igen ord och hitta synonymer är mycket en språkfärdighet och det är definitivt något som kan tränas upp. Genom att läsa mycket, jobba med det svenska språket och göra övningar likt de på UNIQ-testet, så kommer du att kunna få mer poäng.

Om man aldrig har sett en ”vika kub”-uppgift kanske man slösar bort flera minuter vid provtillfället och därmed missar poäng. Genom att ha tränat på den typen av uppgifter innan kan man öka möjligheten att klara fler uppgifter av den karaktären på UNIQ-testet.

Recension om Squidfactor UNIQ test, skärmdump från webbsajt 2023-01-18
Recension om Squidfactors UNIQ test, skärmdump från webbsajt 2023-01-18

Det finns svenska nätbaserade övningar som kan hjälpa en att öva upp förmågorna. Flera som blivit antagna till polisutbildningen har använt sig av SquidFactor och deras övningsmaterial för både UNIQ och NEO-PI-R (personlighetstest).