Hem » Tester av hjärnan » Logiska tester

Logiska tester

Ett logiskt test är en typ av bedömning utformad för att mäta en persons förmåga att tänka logiskt och lösa problem. Tester av logisk tänkande kan användas i en mängd olika sammanhang som vid utbildning, anställning, diagnos och forskning.

Logiska test kan vara utformade på många olika sätt, men de innebär ofta att man presenterar en rad problem eller pussel som måste lösas med hjälp av logiska resonemang. Problemen kan vara i olika format som till exempel flervalsfrågor, öppna frågor eller visuella diagram.

logiska tester kan mäta en persons förmåga att tänka logiskt
Logiska tester utvärderar en persons förmåga att tänka logiskt.

Det man vill mäta i ett logiskt test är vanligtvis en persons förmåga att analysera information, identifiera mönster och relationer och dra logiska slutsatser. Det finns många olika typer av logiska test och de kan variera i svårighetsgrad och vad testet är utformat för att bedöma.

Några vanliga typer av logiska test är:

  • lämplighetstest
  • intelligenstest
  • personlighetstest
  • rekryteringstest

Så kan du träna på logiska tester

Det finns flera sätt du kan träna för att bli bättre på logiska tester:

1. Öva regelbundet

Ett av de bästa sätten att förbättra dina färdigheter i logiskt tänkande är att öva regelbundet. Du kan hitta övningsprov online eller i böcker och schemalägga tid för att gå igenom dem. Ju fler tester du tränar på desto större känsla för de typer av frågor och problemlösningsmetoder som vanligtvis används i logiska test.

2. Lär dig att analysera problem

När du tar itu med logiska problem är det viktigt att ta dig tid att noggrant analysera problemet och dela upp det i mindre delar. Detta kan hjälpa dig att identifiera nyckelinformation och logiska relationer som du behöver för att lösa problemet.

3. Utveckla dina problemlösningsförmåga

Genom att variera typerna av problemlösning och logiska tester ökar din förmåga att tänka kreativt och ta itu med olika typer av problem. Bli inte för enkelspårig i ditt sätt att träna logiskt tänkande utan se till att du hämtar influenser från många olika typer av hjärnträning.

4. Lär dig nya begrepp och logiska tekniker

Vissa logiska test kan kräva att du använder specifika begrepp eller tekniker, som mängdteori, sannolikhet eller logik. Om du inte är bekant med dessa begrepp, kanske du vill studera dem för att förbättra dina chanser att lyckas på testet.

Uppgifter som bygger på bildserier är ganska vanliga och där är det bra att studera logiska testuppgifter med figurer och förklaringar.

5. Håll dig fokuserad

Det är viktigt att hålla fokus och undvika distraktioner när du gör logiska tester. Detta kan hjälpa dig att undvika misstag och säkerställa att du kan ta itu med problemet.

Kom ihåg att ge dig själv gott om tid att förbereda dig för logiska tester och att vara avslappnad och självsäker på testdagen. Med övning och uthållighet kan du förbättra dina färdigheter i logiskt tänkande och prestera bra på den här typen av test.

Logiska tester vid rekrytering

Logiska tester används ofta i rekryteringsprocessen för att hjälpa arbetsgivare att bedöma en jobbkandidats logiska tänkande och problemlösningsförmåga. Dessa färdigheter är viktiga i många typer av jobb, eftersom de kan hjälpa anställda att analysera information, identifiera mönster och relationer och fatta sunda beslut.

Genom att använda Alva Labs Logic Test, Matrigma etc. kan arbetsgivare identifiera kandidater som har potential att bli framgångsrika i sina roller och bidra positivt till organisationen.

Logiska test kan också ge ett rättvist och objektivt sätt att bedöma kandidater, eftersom de är utformade för att mäta specifika färdigheter snarare än att förlita sig på subjektiva åsikter eller fördomar.

Logiska tester kan förekomma vid jobbintervjuer
Logiska tester kan förekomma vid jobbintervjuer

Det är viktigt att notera att logiska test inte bör användas som den enda metoden för att utvärdera jobbkandidater. De bör användas i samband med andra former av bedömning, såsom intervjuer, referenser och arbetsprover, för att få en väl avrundad förståelse för en kandidats färdigheter och förmågor.

Ett sådant test är Matrigma som består av en serie frågor i flervalsformat. Frågorna är utformade för att mäta en persons förmåga att analysera information, identifiera mönster och samband och dra logiska slutsatser. Testet är tidsbestämt och kandidaterna får vanligtvis cirka 50-60 minuter på sig att genomföra det.

Matrigmatestet administreras vanligtvis online, och det används ofta som en del av en större bedömningsprocess som också kan innehålla intervjuer, referenser och arbetsprover. Det är ett väl validerat och pålitligt bedömningsverktyg som har använts flitigt i en mängd olika branscher och miljöer.

SHL-test är ett annat vanligt förekommande rekryteringsverktyg som används av organisationer runt om i världen. I testupplägget finns en serie kognitiva tester och begåvningstester utformade för att mäta en persons förmågor inom områden som logiskt resonemang, induktiv slutledningsförmåga, problemlösning, verbala och numeriska färdigheter samt rumslig medvetenhet.

Gratis logiska tester online

Vi har hittat några hemsidor där man kan träna på logiska tester med lite olika exempel på övningar. Här är några: