Hem » Tester av hjärnan

Tester av hjärnan

Det finns flera sätt att testa hjärnans funktioner hos människor och vilken typ av test som används beror på vad frågeställningen är kring hjärnans funktion och status.

Neuropsykologisk testning

När man testar neuropsykologiska funktioner använder man tester och bedömningar utformade för att utvärdera kognitiva förmågor. Det kan vara funktioner som minne, uppmärksamhet, problemlösning och språkkunskaper.

neuropsykologiska tester

Neuropsykologiska tester kan användas för att diagnostisera hjärnsjukdomar, utvärdera behandlingens effektivitet och bedöma hjärnans funktion efter en skada eller sjukdom. Några typer av tester är:

Neuroimaging

MRI scanning av hjärnan

Neuroimaging-tekniker, såsom MRT och PET-skanningar, tillåter forskare och läkare att mäta hjärnans funktionalitet på strukturnivå och bedöma hjärnans funktion. Dessa tekniker kan användas för att identifiera avvikelser i hjärnans struktur eller aktivitet, och för att studera hjärnans funktion som svar på olika stimuli.

  • MRT (Magnetröntgentomografi)
  • PET (Positronemissionstomografi)
  • fMRI (Funktionell Magnetresonans)

Elektrofysiologisk testning

Hjärnans aktivitet mäts vid utförande av uppgift

Denna typ av testning innebär att man mäter hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder i en metod som kallas EEG (elektroencefalografi). Elektrofysiologiska tester kan användas för att diagnostisera hjärnsjukdomar.

Andra mättekniker för hjärnan