- träna din hjärna!

Neurobics – en sajt om att träna hjärnan

Det fokuseras väldigt mycket på hälsa och välmående i media och skrivs löpmeter om hur man får den perfekta kroppen. Sida upp och sida ner är fyllda med tips på styrketräning, bantningsdieter och konditionsträning. Vi vill med denna sida slå ett slag för den del av kroppen som sitter längst upp. Glöm inte att träna hjärnan!

Frågor vi ställer oss är om man kan träna hjärnan, och isåfall hur kan man göra det på ett roligt sätt?

På den här sidan sammanställer vi fakta, råd och rön kring hur man kan träna hjärnan. Vilka hjälpmedel finns i form av spel, applikationer, filmer och böcker? Kan hjärnan dra nytta av fysisk träning?

På Neurobics.se gräver vi oss ner i vindlingarna i den stora fettklump vi har ovanpå våra axlar. Vi lär oss mer om hur man kan mäta sin egen hjärnaktivitet och vad det finns för hjälpmedel för att träna upp korttidsminnet eller arbetsminnet.

Använd den här sajten för att lära dig använda din hjärna på ett bättre sätt. Många metoder finns att tillgå i form av bättre kost, nootropics eller stillasittande meditation som har påvisad effekt på hjärnan.