Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Begåvningstest för polis

Begåvningstest för polis

Att söka till Polishögskolan och utbilda sig till polis kan vara en spännande och givande karriärväg. Men vad krävs för att bli polis, och vilka är de specifika kraven för att bli antagen?

en skylt till ett poliskontor

För att bli polis och bli antagen till Polishögskolan måste man klara av flera olika tester; fysiska, psykologiska och kognitiva tester. Begåvningstesterna som används av polisen är UNIQ & NEO-PI-R.

Grundläggande krav och betyg

För att bli antagen till Polishögskolan måste du uppfylla vissa grundläggande krav. Dessa inkluderar att ha en viss nivå av betyg för att bli polis, samt att klara av de olika polis testerna och polistesterna som ingår i urvalsprocessen. De grundläggande kraven för polishögskolan inkluderar:

 1. Svenskt medborgarskap
 2. Minst 18 år gammal vid antagningsdatumet
 3. B-körkort för manuell växellåda
 4. Godkända betyg i svenska och engelska
 5. Godkända betyg i minst 9 andra ämnen

Begåvningstesterna vid ansökan till Polishögskolan

Svenska polisens begåvningstest till polishögskolan är en serie psykometriska tester som används för att bedöma kandidaters kognitiva förmågor, personlighet och lämplighet för att arbeta inom polisyrket.

Testerna används som en del av antagningsprocessen för att bedöma sökandes lämplighet för att genomgå utbildningen vid polishögskolan och för att bli en del av poliskåren.

Polisens Uniq-test

Uniq testet är en del av polisens begåvningstest och utvärderar din förmåga att snabbt och korrekt tolka och analysera information. Du kan hitta uniq-test som förbereder dig för polistestet online. Att träna inför det verkliga testet förbättrar dina chanser att klara av begåvningskraven för polis.

Uniq-testet består av flera delar som fokuserar på olika kognitiva färdigheter. Några av dessa delar kan inkludera:

 1. Verbala förmågor: Denna del utvärderar din förmåga att förstå och tolka skriftlig information. Du kan få läsa ett stycke text och sedan besvara flervalsfrågor relaterade till innehållet.
 2. Numeriska förmågor: Här testas din förmåga att arbeta med siffror och matematiska problem. Du kan få lösa enkla aritmetiska uppgifter, tolka tabeller och diagram, eller lösa mer komplexa matematiska problem.
 3. Logiskt tänkande: Denna del bedömer din förmåga att dra slutsatser och lösa problem genom logiskt tänkande. Du kan få arbeta med mönsterigenkänning, sekvenser och analogier för att lösa olika typer av uppgifter.
 4. Visuellt-spatiala förmågor: Här testas din förmåga att arbeta med och tolka visuella och rumsliga relationer. Du kan få uppgifter som involverar att känna igen former, avgöra hur objekt är positionerade i förhållande till varandra eller lösa pussel.

UNIQ är inte som ett klurigt pusselspel – det är ett effektivt IQ-test och instrument för att utvärdera din förmåga att tänka och argumentera. Genom att utmana dig i att fälla kuber, koppla samman ord som hör ihop (eller inte), hitta nästa nummer i en sekvens eller avgöra vilken form som passar in i en annan, testar UNIQ dina verbala, rumsliga och matematiska förmågor.

två utbildade poliser patrullerar på gatan

Dina resultat jämförs med prestationer hos erfarna poliser och placeras på en nio-punkts skala (den så kallade Stanine-skalan). För att uppfylla minimikravet och klara inträdesprovet krävs det att du når minst en poäng på 3.

NEO-PI-R personlighetstest av polisrekryter

NEO-PI-R, eller NEO Personality Inventory-Revised, är ett personlighetstest som utvärderar en individs personlighetsdrag inom fem huvudområden, kända som ”Big Five” eller ”Femfaktormodellen”. Dessa områden är viktiga för att bedöma hur väl en person kan passa in i polisyrket och hantera dess utmaningar. De fem personlighetsdimensionerna som NEO-PI-R testar är:

 1. Neuroticism: Bedömer individens känslomässiga stabilitet och hur väl de kan hantera stress och negativa känslor. Som polis är det viktigt att ha en god känslomässig stabilitet för att kunna hantera stressiga och potentiellt traumatiska situationer.
 2. Extraversion: Fokuserar på hur utåtriktad och social en person är. Poliser behöver ofta arbeta i team och kommunicera effektivt med kollegor, offer och allmänheten, vilket gör att en viss grad av extraversion kan vara fördelaktig i yrket.
 3. Öppenhet för erfarenheter: Utvärderar en persons öppenhet för nya idéer, upplevelser och förändringar. I polisyrket ställs man ofta inför oväntade situationer och behöver anpassa sig snabbt, vilket gör öppenhet för erfarenheter till en viktig egenskap.
 4. Samvetsgrannhet: Bedömer en individs ordningssinne, ansvarskänsla och pålitlighet. Poliser behöver vara noggranna, ansvarsfulla och pålitliga i sitt arbete för att upprätthålla lag och ordning och skydda allmänheten.
 5. Vänlighet: Mäter hur medgörlig, hjälpsam och empatisk en person är. Poliser behöver ofta hantera konflikter och stötta människor i svåra situationer, vilket gör att vänlighet och medkänsla är viktiga egenskaper att ha.

NEO-PI-R genomförs oftast som ett självskattningsformulär där den sökande till polisutbildningen svarar på ett antal påståenden om sig själv och sitt beteende. Resultaten används för att få en bild av sökandens personlighetsprofil och hur väl den matchar kraven och förväntningarna i polisyrket.