- träna din hjärna!

Nootropics

Finns det piller som kan göra att vår hjärna presterar bättre, för ökad koncentrationsförmåga och att inlärning snabbas upp? Nootropics är ett samlingsnamn för substanser som kan öka vår mentala kapacitet och inlärningsförmåga.

Nu kanske du tänker att det här bara handlar om droger av olika slag? Begreppet Nootropics innefattar en hel del naturmedel som örter och funktionell mat (vitaminer).

Koffein i kaffe skulle kunna beskrivas som en nootropisk substans. Det handlar väl faktiskt också om vilken nivå man befinner sig på. En riktigt trött hjärna kanske får fart av en liten godisbit?

Här följer ett par exempel på olika naturliga nootropics.

Omega-3

Har i flera vetenskapliga studier ha betydelse för hjärnans funktion. Omega-3 förekommer naturligt i fisk och vegetabiliska oljor och många produkter har nu även spetsats med omega-3 tillsatser.

Huruvida högt intag av Omega-3 förbättra vår kognitiva förmåga är oklart. Det är dock en essentiell fettsyra som vid brist kan ge försämrad nybildning av hjärnceller.

Koffein

Kanske används mest för att hålla en hög grad av vakenhet och därigenom ge bättre prestation i tankekrävande uppgifter.

Ginkgo Biloba

Ett populärt naturläkemedel som marknadsförs förbättra koncentration och minne. Det finns vetenskapliga studier som både visar oförändrad och förbättrad koncentrationsförmåga. Har använts i Kina under mycket lång tid.

Hos Läkemedelsverket är Ginkgo biloba registrerat som naturläkemedel som kan användas ifall läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger en försämrad hjärnfunktion.

Ginseng

Har också en lång tradition som medicinalört i Asien. Beskrivs ge förbättrat minne och ökad koncentrationsförmåga.

Smarta droger och piller som ökar mental kapacitet

Förutom de naturligt förekommande ämnena så forskas och testas det även andra typer av substanser med syfte att förbättra vår kognitiva förmåga. Flera av de vanliga läkemedlen med centralstimulerande funktion kan sägas vara smarta droger (smart drugs).

Det man ska vara medveten om är dock att dessa substanser är klassade som läkemedel av en anledning! Ta till exempel amfetamin som används medicinskt för behandling av t.ex. ADHD.

Denna drog förekommer flitigt i missbrukarsammanhang. Det går dock inte att förneka att den ”öppnar” hjärnan och gör nya kopplingar möjliga.

Smarta droger kan vara riktigt osmart. För att särskilja denna typ av substanser från Nootropics definieras en nootropisk substans vara ofarligt. Det går såklart aldrig att säkerställa att något är helt ofarligt. Man kan till och med dö av att dricka för mycket vatten!