SHL-test

Ett SHL-test (även kallat SHL-tester eller SHL-utvärderingar) är en typ av psykometriskt test som används för att utvärdera en individs kognitiva förmågor, personlighet, beteende och arbetsprestation. SHL står för Saville and Holdsworth Limited, det brittiska företaget som ursprungligen utvecklade testerna. Numera ägs SHL av Gartner Inc.

Rekrytering med SHL-tester

SHL-tester används ofta av företag och organisationer för att bedöma kandidater i rekryteringsprocesser, utveckla medarbetare och identifiera talanger inom organisationen. Testerna kan omfatta olika typer av uppgifter, såsom numeriska, verbala och abstrakta resonemangstest, samt personlighets- och beteendebedömningar.

Numeriska test utvärderar en individs förmåga att hantera siffror och utföra beräkningar, medan verbala test mäter förmågan att analysera och dra slutsatser från texter.

Abstrakta resonemangstest bedömer förmågan att identifiera mönster och lösa problem som inte är relaterade till ord eller siffror. Personlighets- och beteendebedömningar hjälper till att kartlägga en individs arbetsstil, motivation och hur väl de passar in i en viss arbetsmiljö.

Träna på SHL-test: tips för bättre resultat

Precis som man kan öva på Matrigma-test kan man också öva på liknande uppgifter som kan dyka upp under ett SHL-test. Genom att göra det kan du förbättra dina färdigheter, bli mer bekväm med testformatet och öka ditt självförtroende inför ett riktigt testtillfälle.

Lär dig vilka typer av frågor och uppgifter som ingår i ett vanligt SHL-test. Det kan vara numeriska, verbala, abstrakta resonemangstest eller personlighetsbedömningar.

Öva på uppgifter som liknar dem du kommer att stöta på i SHL-testet. Det finns många resurser online, inklusive gratis SHL-test med provfrågor och svar som kan hjälpa dig att bli bekant med testformatet och uppgifterna.

Många SHL-tester är tidsbegränsade, så det är viktigt att öva på att lösa uppgifter snabbt och effektivt. När du tränar, försök att simulera testförhållandena genom att ställa en timer och jobba under tidspress.

Gör provtest under liknande förhållanden som det riktiga testet för att bli bekant med testmiljön och hantera eventuell nervositet. När du övar, granska dina fel och försök att förstå varför du gjorde dem.