SHL-test

Ett SHL-test är en typ av test som används för att utvärdera en individs kognitiva förmågor, personlighet, beteende och arbetsprestation.

SHL står för Saville and Holdsworth Limited, det brittiska företaget som ursprungligen utvecklade testerna. Numera ägs SHL av Gartner Inc. och olika testföretag världen över kan använda deras tester mot licensavgift.

Träna på SHL-tester

Precis som du kan öva på Matrigma-test kan du träna på uppgifter som kan dyka upp vid ett SHL-test. Övning förbereder dig och kan utveckla dina färdigheter, dels genom att du blir mer bekväm med testformatet men också kan ditt självförtroende stärkas när du ser att du klarar vissa uppgifter.

exempel på fråga i SHL-test Verify G+
Exempel på fråga i SHL-test för träning hos Squidfactor

När du tränar på SHL-tester ska du försöka lära dig vilka typer av frågor och uppgifter som kan dyka upp. Det kan vara uppgifter som är numeriska, verbala och abstrakta resonemangstest. Det kan även förekomma uppgifter som analyserar din personlighet och hur den kan passa med yrket du söker.

Det finns många resurser online med några som är bakom betalvägg och andra kan vara gratis SHL-test. Gratisproven är oftast bara exempel med provfrågor och svar medan de mer avancerade tjänsterna har förklaringar och kan hjälpa dig tänka på nya sätt.

sajten SquidFactor.se kan du träna på flera av de vanliga SHL-testerna (svenska och engelska):

  • SHL Verify G+
  • SHL Verbal test
  • SHL Mechanical test
  • SHL Deductive test
  • SHL Verify Inductive test
  • SHL Verify Numerical test
  • SHL Reading Comprehension Test

Många SHL-utvärderingar är tidsbegränsade, så det är viktigt att öva på att lösa uppgifter snabbt och effektivt. När du tränar, försök att simulera testförhållandena genom att ställa en timer och jobba under tidspress.

Gör provtest under liknande förhållanden som det riktiga testet för att bli bekant med testmiljön och hantera eventuell nervositet. När du övar, granska dina fel och försök att förstå varför du gjorde dem.

Rekrytering med SHL-tester

SHL-tester används ofta av företag och organisationer för att bedöma kandidater i rekryteringsprocesser, utveckla medarbetare och identifiera talanger inom organisationen.

Testerna kan omfatta olika typer av uppgifter, såsom numeriska, verbala och abstrakta resonemangstest, samt personlighets- och beteendebedömningar.

Numeriska test utvärderar en individs förmåga att hantera siffror och utföra beräkningar vilket kan vara viktigt i många arbetssammanhang.

De verbala testerna mäter förmågan att kunna ta till sig information i text, analysera den och snabbt kunna dra slutsatser. Det är egenskaper som många arbetsgivare värdesätter och vill säkerställa att nyrekryterade har.

Abstrakta resonemangstest bedömer förmågan att identifiera mönster och lösa problem som inte är relaterade till ord eller siffror. I många av uppgifterna krävs att man visar prov på både deduktiv och induktiv slutledningsförmåga.

Personlighets- och beteendebedömningar hjälper till att kartlägga en individs arbetsstil, motivation och hur väl de passar in i en viss arbetsmiljö.

Poäng i SHL-test

Många tester bygger på normalfördelningskurvor och poängsättningen i ett SHL-test görs genom relativ bedömning mot normgrupper.

Poängen är alltså inte absoluta så du kan inte jämför dig själv från gång till gång. Poängskalan är relativ och säger endast i procentil hur du presterade i relation till tidigare testtagare och kandidater.

Vad som krävs för att få jobbet är också svårt att svara på eftersom det är arbetsgivaren som satt kraven. Ibland kan det vara att andra egenskaper är de viktigaste och de använder bara SHL-testet för att sålla bort personer som är under genomsnittet.

Andra jobbpositioner kan det vara de högst presterande i SHL-testet som arbetsgivaren vill ha och då gäller det att ligga i den översta percentilen av poäng.