Matrigma

Matrigma är ett test som används för att mäta en persons problemlösningsförmåga. Testet består av ett antal logiska problem som ska lösas på så kort tid som möjligt. Matrigmatester används ofta vid rekryteringar för att mäta en persons kognitiva förmågor och förmåga att tänka logiskt. Det är ett välkänt rekryteringstest som används av många företag och organisationer i Sverige och i andra länder.

Vad mäter Matrigma-testet?

Syftet med ett Matrigma-test är att mäta den kognitiva förmågan genom ett batteri med abstrakta frågor. Ett vanligt upplägg är att man får se en serie med bilder och mönster och där man ska välja nästa mönster i serien.

Det är ett icke-verbalt test så det kräver inte språkkunskaper och därför är det ett populärt test över hela världen. Ett klassiskt test består av 35 frågor som ska lösas på 40 minuter. Det är en ganska tidspressad uppgift och det är en del av syftet med upplägget att se hur snabbt en person kan lösa det kognitiva testet.

En kortare version kan förekomma och kallas för Matrigma 2. Det testet består av 12 frågor på 12 minuter.

Öva på Matrigma test

Det är alltid en fördel att ha övat på uppgifter som kan förekomma i ett Matrigmatest. Då vet du redan när testet startar vad det går ut på och slösar inte tid på att försöka förstå upplägget.

Om det däremot går att öva upp förmågan att lösa uppgifterna snabbare/bättre råder det delade meningar om. Men om du vet med dig att ett Matrigma väntar dig skadar det inte att lägga tid på övning.

Träningen kan göra att du snabbare kommer igång och du får känslan av att du har mer tid på dig. Antalet regler och mönster är i princip oändligt så det är mycket ovanligt att stöta på exakt samma mönster vid olika Matrigmatester.

En svensk sajt där man kan öva på Matrigma, både klassiska och adaptiva problemlösningstest, är SquidFactor. På den sajten erbjuds möjlighet att få mer erfarenhet och övning genom att köpa ett träningspaket som kostar 344 kr/mån (ingen bindningstid). Du jobbar i webbläsaren och kan använda dator, surfplatta eller mobil. Det behövs ingen app, bara ett login.

Hur ser uppgifterna ut i ett Matrigmatest?

exempelfråga i ett matrigmatest
Exempel på uppgift i Matrigma

Alla uppgifter är standardiserade och består av en matris med 3 x 3 rutor. Varje rad består av tre figurer/mönster och din uppgift är att hitta vilket mönster som ska in i den sista rutan på sista raden.

Under rutnätet finns 6 stycken mönster att välja på. Regeln som styr vilket som är det rätta mönstret att stoppa in kan följa kolumner, rader eller både och. Det gäller att tänka ut vilken regel som tillämpas för mönsterserien i uppgiften.

Olika svårighetsgrad på Matrigma-uppgifter

Frågorna i ett Matrigma-test kan vara olika svåra. De som kombinerar mönster utifrån både kolumner och rader brukar generellt vara svårare att hitta lösningen på.

Det finns adaptiva tester där svårighetsgraden ändras beroende på om man svarade rätt eller fel på föregående fråga. Den metoden används till exempel i ett Matrigma 2 test.

5 vanligaste reglerna i ett Matrigma mönster

  • Progression (mönstret utvecklas)
  • Rotation (mönstret roterar)
  • Frekvens (mönstrets förekomst)
  • Rörelse (mönstret flyttas)
  • Konstruktion (mönstret byggs ihop)

Poängen i Matrigmatest

När man utfört ett Matrigmatest får man en poäng på en 10-gradig skala som är normalfördelad.

MatrigmapoängNormgrupp
0-316% av befolkningen
4-668% av befolkningen
7-1016% av befolkningen

Att ett högre resultat visar på högre förmåga att lösa logiska problem är givet men det behöver inte betyda att du inte kan bli anställd om du har medelmåttig förmåga. Det är upp till arbetsgivaren att sätta vad som är kravet och ibland är det bara för att se normalbegåvning medan för andra positioner kan krävas höga poäng.

Att man har en examen från en specifik utbildning kan man läsa i ett CV men det visar egentligen inget om en persons snabba logiska tänkande. Ett matrigmatest kan därför beställas även om du visat att du har utbildningen som krävs för jobbet.