Hem » Träna hjärnan » Neurofeedback

Neurofeedback

I takt med att vi förstår mer om hjärnans komplexitet, växer intresset för innovativa metoder att förbättra dess funktion. Neurofeedback, en teknik som använder realtidsmätningar av hjärnaktivitet för att lära individer att själva reglera sina kognitiva processer, framstår som en lovande lösning.

Neurofeedback är en metod med potential att revolutionera hur vi förstärker koncentration, minskar distraktion och förbättrar olika aspekter av mental kapacitet. Med sina rötter i neurovetenskap och psykologi, öppnar neurofeedback nya vägar för personlig utveckling och välbefinnande.

EEG-sensorer på en modell av en hjärna

Registrering av hjärnaktivitet med återkoppling

Neurofeedback fungerar genom att registrera hjärnaktivitet och återkoppla denna information till användaren.

Vanligast är användning av EEG-sensorer som placeras på skalpen och fångar upp elektriska impulser som genereras av hjärnceller när de kommunicerar med varandra. Denna data omvandlas sedan till visuell eller auditiv feedback som presenteras på en dataskärm, i hörlurar eller på en mobilapp.

Med neurofeedback kan individer se eller höra hur deras tankar, känslor och fokus påverkar hjärnans aktivitetsmönster i realtid. Det gör det möjligt för dem att lära sig att medvetet reglera dessa mönster.

Den som vill kunna fokusera bättre ska lära sig att öka betavågor (associerade med fokus och koncentration) och minska thetavågor (ofta högre hos personer med ADHD).

Träning med neurofeedback för person med adhd

En annan metod är mätning av blodflödet och syresättningen istället för elektriska impulser. Den metoden kallas för fNIRS (functional near-infrared spectroscopy) och kan kombineras med algoritmer för att visualisera hjärnaktivitet.

Användning som behandlingsmetod

Neurofeedbacks effektivitet har observerats i behandling av ADHD (1, 2), där fokus och uppmärksamhet kan förbättras betydligt. Utöver ADHD, har neurofeedback visat lovande resultat i behandlingen av andra tillstånd, såsom ångest, depression och sömnstörningar.

Genom att ge individer kontroll över vissa hjärnvågor, kan denna metod hjälpa till att lindra symtom som är associerade med dessa tillstånd. Dessutom undersöks möjligheten att använda neurofeedback för att förbättra kognitiva funktioner såsom minne och inlärningsförmåga hos friska individer.

Att förbättra och nyttja mer av våra hjärnors kapacitet tilltalar fler och fler i samhället. Det har blivit ett ökat fokus på mental hälsa och fysisk träning som går hand i hand. Alla tekniska hjälpmedel må avlasta men frågan är om det är på bekostnad av något.

Detta sammankopplar neurofeedback med både traditionell psykologi och framväxande neurovetenskapliga rön, vilket placerar den i spetsen för moderna metoder för personlig utveckling och mental träning.

Priset på neurofeedback varierar med upplägget och kan inkludera en introduktion, många träningssessioner eller träning på egen hand med utrustning för hemmabruk. Svenska konsulter inom området tar cirka 1000 kr per session (3,4,5,6).

Neurofeedback i hemmet

Det går att utöva neurofeedback hemma lika väl som på en klinik med modern teknik. Till exempel finns fjärranslutna system som Myndlift men också fristående teknik och appar som den från svenska företaget Mendi Innovations.

Du kan alltså träna din hjärna med neurofeedback från ditt hem utan att behöva lägga tid på att ta dig till en klinik, som kanske ligger långt bort eller på helt annan ort.

En del företag inleder med konsultation och skickar sedan hem ett komplett träningskit för hemmabruk (7).

Framtiden för neurofeedback

illustration av en person som kopplat sin hjärna till datorn och ser hjärnvågorna på skärmen

Framtiden för neurofeedback ser ljus ut. Forskningen kring denna metod fortsätter att växa, och ny teknik gör det allt mer tillgängligt. Med utvecklingen av bärbar teknik och applikationer som kan användas i hemmet, finns det en potential för neurofeedback att bli en del av vår vardag, likt andra hälsorelaterade aktiviteter.

Neurofeedback är en spännande utveckling inom hjärnforskningen. Det erbjuder en icke-invasiv, anpassningsbar och potentiellt kraftfull metod för att förbättra mental hälsa och kognitiv funktion.

Med fortsatt forskning och utveckling kan neurofeedback bli ett allt viktigare verktyg för individer som söker att optimera sin hjärnhälsa. Det lär säkert bli en del av quantified-self rörelsen.


Källor

  1. Enriquez-Geppert, S., Huster, R. J., & Herrmann, C. S. (2019). Neurofeedback as a Treatment Intervention in ADHD: Current Evidence and Practice. Current Psychiatry Reports, 21(6), 46. https://doi.org/10.1007/s11920-019-1021-4
  2. Van Doren, J., Arns, M., Heinrich, H., Vollebregt, M. A., Strehl, U., & Loo, S. K. (2018). Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(3), 293-305. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1121-4
  3. Framnäsgruppen (https://www.framnasgruppen.se/neurofeedback/, 2024-01-09)
  4. Hjärnverkstan (https://www.hjarnverkstan.se/priser/, 2024-01-09)
  5. Neurofeedback Scandinavia (https://neurofeedbackscandinavia.se, 2024-01-09)
  6. Sportfeedback (https://www.sportfeedback.se/tjanster/neurofeedback/, 2024-01-09)
  7. Peak Brain Neurofeedback (https://peakbrainneurofeedback.se/, 2024-05-16)