Hem » Hjärnträning » 11 övningar för bättre rumsuppfattning

Hjärnträning

11 övningar för bättre rumsuppfattning

Rumsuppfattning är något vi använder dagligen på ett eller flera sätt. Du använder den när du navigerar, tar intryck från miljöer, bygger eller konstruerar föremål och försöker förstå och lösa problem som involverar spatiala relationer. Det går att träna upp din rumsuppfattning genom att sysselsätta dig med vissa typer av övningar.

Förmågan kan utvecklas genom erfarenhet och kan förbättras genom specifika övningar. Träningen ska vara utformad för att utmana din visuella perception och kräva att du kan göra mental rotation på objekt.

Här är exempel på övningar som kan förbättra din rumsuppfattning:

 1. 3D-modellering: Använd programvara för 3D-modellering eller byggmodeller med material som lera eller LEGO för att förstå och skapa tredimensionella strukturer.
bygga arkitektmodeller kräver rumslig uppfattning
 1. Rubiks kub: Lösning av Rubiks kub kräver visualisering av kubens rotationer och förståelse för dess tredimensionella struktur.
 2. Virtuella spel: Spel som kräver navigering i tredimensionella miljöer, som ”Minecraft” eller ”The Sims,” tränar den visuospatiala förmågan genom att spelaren måste förstå och interagera med komplexa rumsliga miljöer.
 3. Byggspel: Använd byggleksaker som LEGO eller Meccano för att bygga strukturer som kräver planering och förståelse av hur olika delar passar ihop.
 4. Kartläsning: Att läsa och tolka kartor är en effektiv övning för att förbättra rumslig orientering och navigationsförmåga. Försök att memorera en rutt och sedan följa den utan att titta på kartan.
rumsuppfattning krävs för att förstå en karta
 1. Mentala rotationer: Övningar som innebär att föreställa sig hur objekt ser ut när de roteras i olika vinklar. Använd exempelvis bilder av objekt och försök föreställa dig hur de ser ut från olika perspektiv. Den typen av övningar är vanliga i tester av spatiala förmågor.
 2. Korsord och logiska pussel: Dessa övningar kan också bidra till att förbättra rumsuppfattning genom att utmana hjärnan att tänka på olika sätt och visualisera placeringen av ord eller delar.
 3. Orientering: Deltagande i orienteringsaktiviteter, där man använder en karta och kompass för att navigera genom terräng, förbättrar förmågan att förstå och förflytta sig i olika rumsliga miljöer.
 4. Pussel: Att lägga pussel hjälper till att utveckla spatial medvetenhet och problemlösningsförmåga. Pusselbitarna måste placeras korrekt i förhållande till varandra, vilket kräver en god uppfattning om form och rymd.
att lägga pussel är en bra övning för rumsuppfattning
 1. Geometriövningar: Matematiska problem och övningar som involverar geometriska former och deras egenskaper kan stärka förståelsen för spatiala relationer och rumsliga strukturer.
 2. Rumsbaserade spel: Spela spel som schack eller Go, där pjäsernas position och rörelser i rummet är avgörande för spelets utfall, kan utveckla spatialt tänkande.

Genom att sysselsätta sig med dessa typer av övningar kan du förbättra din rumsuppfattning och utveckla din förmåga att visualisera och navigera i tredimensionella miljöer.