Verify G+

SHL Verify G+ testet är en del av Verify-serien av kognitiva förmågetester. Det mäter tre typer av förmågor: numerisk, deduktiv och induktiv. Testet innehåller 30 frågor, med 10 frågor för varje förmåga.

Exempel på uppgifter som kan kräva dessa förmågor inkluderar att utvärdera argument, analysera scenarier, arbeta med data, utföra matematiska beräkningar, tolka diagram och tabeller samt dra logiska slutsatser. Tack vare sin adaptiva natur är G+ testet lämpligt för alla jobbnivåer och roller.

De tre förmågorna som utvärderas med Verify G+ test

Numerisk förmåga: Frågorna mäter förmågan att lösa problem med numeriska data genom att använda korrekta matematiska metoder samt förmågan att tolka data presenterade i diagram, grafer och tabeller.

Exempelfråga: En bilhandlare sänkte alla sina bilpriser med 15%. Givet denna information, vad var det ursprungliga priset på en bil som nu kostar 90 000 kr? (Rätt svar: 105 882 kr)

Deduktivt resonemang: Dessa frågor bedömer kandidatens förmåga att dra logiska slutsatser baserat på given information, identifiera styrkor och svagheter i argument samt komplettera scenarier med ofullständig information.

Exempelfråga:

  • Ola kör en röd bil.
  • Frida kör en blå bil.
  • Det finns inga röda bilar i Sveg.
  • Blå bilar drar 0,6 liter bensin per mil.

Baserat på denna information, vad MÅSTE vara sant?

  • Ola bor i Sveg
  • Frida bor i Sveg
  • Röda bilar drar 0,56 liter bensin per mil
  • Fridas bil drar 0,6 liter bensin per mil
  • Ola och Frida bor i samma stad

Rätt svar: Fridas bil drar 0,6 liter bensin per mil, för hon har en blå bil.

Induktivt resonemang: Frågorna är helt icke-verbala och använder endast former och figurer. De är utformade för att mäta förmågan att upptäcka regelbundenheter, mönster och generaliseringar samt att tillämpa regler på olika situationer.

Exempel på frågor är rutmönster med olika symboler och det gäller att säga vilken eller vilka symboler som ska ersätta frågetecknet.

Tillämpning av SHL Verify G+

Oftast ingår Verify G+ i ett större SHL-test med flera delar. Just denna del med 30 frågor har man 36 minuter på sig att klara.

Frågorna är i regel anpassade för just den yrkeskategori som testet syftar till att rekrytera folk för.

Träna på Verify G+

Du kan öva på exempeluppgifter för att komma bättre förberedd till ditt riktiga prov. Det finns enklare testuppgifter gratis men vill du också få stöd och utveckling i ditt resonemang finns det läroplattformar som svenska Squidfactor att använda sig av.

Du kan välja att öva på svenska eller engelska och du får förklarat vilka typ av hjälpmedel som kan vara tillåtna på tester. Plattformen gör dig bättre redo för ditt riktiga test och är lite som en coach.