Hem » Hjärnträning » Lästeknik: Öka din läshastighet för snabbare läsning

Hjärnträning

Lästeknik: Öka din läshastighet för snabbare läsning

Att ha en bra lästeknik innebär att du kan läsa snabbare men också att bättre minnas vad du läst. För att bli en snabbläsare måste du utveckla metoder och strategier för att effektivisera läsprocessen. Du ska kunna öka förståelsen och hastigheten utan att kompromissa med kvaliteten.

Läshastighet mäts i ord per minut och står för hur snabbt någon kan läsa en text och samtidigt förstå den. För att testa din läshastighet kan du läsa en utvald text under en viss tid och därefter besvara frågor om innehållet.

Det är viktigt att både hastighet och förståelse bedöms, eftersom en hög hastighet utan förståelse är ineffektiv.

Läshastighet testas på skolbarn

mål för läshastighet i skolan

Under hela grundskolan testas barn på deras läsförmåga där det i början mest handlar om att lära sig läsa, får flyt i läsning och sedan blir fokus på att öka hastigheten.

Elever i årskurs 4-6 förväntas kunna läsa texter med en hastighet på cirka 100-150 ord per minut.

På högstadiet ska både svårighetsgraden på texterna höjas och hastighet där elever förväntas klara 200-250 ord per minut.

Tekniker för att läsa snabbare

Sluta subvokalisera: uttalar du orden tyst för dig själv genom att röra läpparna när du läser? Det kallas för subvokalisering och sänker läshastigheten mycket.

Fonologisk aktivering: en röst vi kan höra inom oss som läser texten vi ser. Även det tar längre tid än att kunna se orden och ända ta in innehållet i texten.

Titta på ord och grupper av ord: Snabbläsare tittar bara på orden och riktigt snabba läsare ser orden i grupper.

Frågor vi får om snabbläsning

Hur snabbt läser de snabbaste?

Det finns riktigt snabba läsare som kan mata sig igenom över 1000 ord per minut med nästan 85% förståelse. Detta är endast nån promille av alla läsare så var inte besviken på dig själv för snittet ligger kring 200 ord/min med 60% förståelse (Reading Soft hemsida 240530).

När behöver jag kunna läsa snabbt?

Det är sällan man behöver kunna läsa långa textstycken på kort tid men vid till exempel Högskoleprovet är snabbläsning en fördel i både svenska och engelska delproven. Det finns också fördelar inom yrkeslivet där man måste läsa omfattande dokument med god förståelse som inom juridik, medicin eller affärsrapporter.

Hur lång tid tar det att läsa 100 sidor?

En genomsnittlig bok har ungefär 300 ord per sida med ett A4 rymmer cirka 500 ord. Hur snabbt det går beror på din läshastighet och svårighetsgraden på texten. För en vanlig bok tar det så här lång tid att läsa 100 sidor:

  • Långsam läsare: 3:30h
  • Genomsnittlig läsare: 1:45h
  • Snabb läsare: 1h

Vilken läshastighet behövs för att läsa undertexter till en film?

För att hinna med att läsa orden som utgör undertexterna till en film, tv-serie eller program på TV måste man klara minst 100 ord per minut. Gör vårt enkla läshastighetstest med 100 ord/min.

Läser vi olika på papper och på skärm?

Ja, vi har lättare att ta till oss text som läses på papper än på en skärm. Erik Wästlund har gjort en doktorsavhandling på ämnet som visade detta.