Hem » Rekrytering » Kognitiva tester vid rekrytering

Rekrytering

Kognitiva tester vid rekrytering

Kognitiva tester används ofta vid rekrytering för att bedöma kandidaters mentala förmågor och potential. Dessa tester mäter olika aspekter av kognition, såsom problemlösning, logiskt tänkande, minne och verbal förmåga. Målet är att få en objektiv bild av en kandidats intellektuella kapacitet, vilket kan vara svårt att avgöra enbart genom intervjuer.

Testerna kan omfatta olika typer av uppgifter, inklusive matematiska problem, ordförståelse, och spatiala resonemang. Arbetsgivare kan med såna typer av rekryteringstester kolla om kandidaterna har de kognitiva färdigheter som krävs för jobbet.

En fördel med vetenskapligt baserade kognitiva tester är att de minskar risken för subjektiva bedömningar och fördomar under rekryteringsprocessen. Detta bidrar till en mer rättvis och jämställd utvärdering av alla sökande. Dessutom kan testerna ge insikt i hur väl en person kan hantera arbetsrelaterade utmaningar och anpassa sig till nya situationer.

Det är viktigt att notera att kognitiva tester bara är en del av processen vid rekrytering. Andra metoder som intervjuer, arbetsprov och frågor till referenser (tidigare arbetsgivare) används för att få en helhetsbild av den jobbsökande. Tester kan även behöva anpassas beroende på specifika krav och förväntningar för varje enskild tjänst.

3 vanliga kognitionstester vid rekrytering

Raven’s Matrices (Raven’s Progressive Matrices): Detta icke-verbala test mäter abstrakt resonemang och problemlösningsförmåga. Kandidater får uppgifter där de ska identifiera mönster och relationer mellan olika figurer.

WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale): WAIS är ett omfattande test som bedömer olika aspekter av intelligens, inklusive verbal förståelse, arbetsminne, perceptuell organisation och snabbhet i informationsbearbetning. Testet består av flera deltester som täcker olika kognitiva områden.

MatRigma (Matematisk Rigmor): MatRigma fokuserar på numerisk och logisk förmåga. Kandidater får matematiska problem och logiska resonemangsuppgifter som de ska lösa inom en viss tidsram. Testet används för att mäta analytisk förmåga och kapacitet att hantera numeriska data.

Förbereda sig mentalt för rekryteringstestet

För att förbereda sig inför kognitiva tester vid rekrytering finns flera effektiva strategier att använda:

  1. Öva på liknande tester: Många testleverantörer erbjuder övningstest online. Genom att göra dessa övningstest kan man bli bekant med testformatet och de typer av frågor som kan förekomma. Webbplatser som SHL, Test Partnership och AssessmentDay erbjuder ofta exempeltester.
  2. Förbättra grundläggande färdigheter: Att stärka grundläggande matematiska och verbala färdigheter kan vara till stor hjälp. Detta kan inkludera att lösa matematiska problem, läsa och analysera texter, samt öva på logiska pussel och problem. Onlineplattformar som svenska Squid Factor kan vara ett bra stöd.
  3. Träna hjärnan regelbundet: Regelbunden mental träning kan förbättra kognitiva förmågor. Pussel, schack, och hjärngymnastik-appar som Lumosity eller Peak kan bidra till att hålla hjärnan skarp.
  4. Hantera stress och håll fokus: Effektiv stresshantering är viktig inför testtillfället. Avslappningstekniker som djupandning, meditation och mindfulness kan hjälpa till att hålla sig lugn och fokuserad under testet. Det är också bra att få tillräckligt med sömn natten innan testet.
  5. Tidshantering: Kognitiva tester är ofta tidsbegränsade, så det är viktigt att öva på att arbeta snabbt och effektivt. Använd en timer när du gör övningstester för att få en känsla av hur mycket tid du har för varje fråga.
  6. Hälsosamma vanor: Att äta en näringsrik kost, få tillräckligt med motion och dricka tillräckligt med vatten kan förbättra kognitiv funktion och koncentration.