WISC-test

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) är en allmänt använd psykologisk testserie som utformats för att mäta olika aspekter av intelligens hos barn och ungdomar.

Barn genomgår WISC-test

Den första utgåvan kom ut 1949 och har därefter genomgått flera revisioner med den senaste versionen WISC-V (2014). David Wechsler, en amerikansk psykolog, utvecklade WISC-skalan och även motsvarande modell för vuxna: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).

WISC är ett IQ-test för barn i åldern 6-16 år

WISC-testet är utformat för testning av barn i åldern 6–16 år och utvärderar en rad olika kognitiva färdigheter. Testet är uppdelat i flera olika deltest som mäter verbala och icke-verbala förmågor.

Testet består av en rad uppgifter och frågor som kan inkludera allt från att definiera ord till att lösa matematiska problem. Det tar mellan 45-80 minuter att genomföra testet och det ska göras under ledningen av en legitimerad psykolog.

Dessa deltest ger poäng som kan kombineras till en total IQ-poäng, samt separata för primära och sekundära index:

Primära indexSekundära index
VerbalKvantitativ
VisuospatialAuditivt arbetsminne
FluidIcke-verbalt
ArbetsminneKognitiv resurs
SnabbhetBasal bearbetning
Detta är de fem olika primära och sekundära index som används i senaste versionen WISC-V (2016).

Målet med WISC-test

Målet med WISC och andra liknande tester är inte bara att mäta en persons ”intelligens” i en snäv mening, utan snarare att ge en mer nyanserad bild av en persons olika kognitiva färdigheter.

Detta kan vara användbart för att identifiera styrkor och svagheter, vilket i sin tur kan vara till hjälp för pedagogisk planering och intervention.

Olika versioner av WISC används runt om i världen, och det finns även anpassade versioner för olika språk och kulturer.

WISC provfrågor online

Wisc-test kan genomföras online

Det finns möjlighet att se och göra några testfrågor online för att förstå hur WISC-test kan se ut. Tyvärr har vi inte hittat något på svenska så det är engelska på sidorna vi länkar till:

Kritik mot WISC-tester

Det är viktigt att notera att medan WISC är ett välrenommerat och ofta använt test, är det inte utan kritik.

Det har framförts argument om att testet kan vara kulturellt snedvridet eller inte fullt ut kunna mäta alla aspekter av intelligens eller kreativitet hos barn.

Dessutom kan resultaten påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive testtagarens hälsotillstånd, motivation och erfarenhet med testning.