WISC-test

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) är en allmänt använd psykologisk testserie som utformats för att mäta olika aspekter av intelligens hos barn och ungdomar. Den första utgåvan kom ut 1949 och har därefter genomgått flera revisioner. David Wechsler, en amerikansk psykolog, utvecklade skalan och dess variant för vuxna, Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).

IQ-test för barn 6-16 år

WISC är avsedd för barn i åldern 6–16 år och utvärderar en rad olika kognitiva färdigheter. Testet är uppdelat i olika deltest som mäter verbala och icke-verbala förmågor. Dessa deltest ger poäng som kan kombineras till en total IQ-poäng, samt separata poäng för Verbal Comprehension Index (VCI), Perceptual Reasoning Index (PRI), Working Memory Index (WMI), och Processing Speed Index (PSI).

Testet består av en rad uppgifter och frågor som kan inkludera allt från att definiera ord och berätta berättelser till att lösa matematiska problem och pussel. Det tar vanligtvis flera timmar att genomföra testet, vilket oftast utförs av en utbildad psykolog.

Målet med WISC-test

Målet med WISC och andra liknande tester är inte bara att mäta en persons ”intelligens” i en snäv mening, utan snarare att ge en mer nyanserad bild av en persons olika kognitiva färdigheter. Detta kan vara användbart för att identifiera styrkor och svagheter, vilket i sin tur kan vara till hjälp för pedagogisk planering och intervention.

Det är viktigt att notera att medan WISC är ett välrenommerat och ofta använt test, är det inte utan kritik. Det har framförts argument om att testet kan vara kulturellt snedvridet eller inte fullt ut kunna mäta alla aspekter av intelligens eller kreativitet hos barn. Dessutom kan resultaten påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive testtagarens hälsotillstånd, motivation och erfarenhet med testning.

Olika versioner av WISC används runt om i världen, och det finns även anpassade versioner för olika språk och kulturer.

WISC provfrågor online

Det finns möjlighet att se och göra några testfrågor online för att förstå hur WISC-test kan se ut. Tyvärr har vi inte hittat något på svenska så det är engelska på sidorna vi länkar till: