WPPSI-IV

WPPSI-IV står för Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition (2012). Det är ett standardiserat test som används för att mäta intelligens hos barn i åldrarna 2 år och 6 månader upp till 7 år och 7 månader.

Testet bedömer olika aspekter av barnets kognitiva funktioner:

  • verbal förståelse
  • visuellt rumslig förmåga
  • arbetsminne
  • bearbetningshastighet

Sammanhang då WPPSI-IV används

Det finns flera sammanhang då man tillämpar den här typen av IQ-test på barn. Det kan vara som en del av en pedagogisk planering i förskola eller tidigt i grundskolan.

Testet kan upptäcka brister i kognitiva förmågor såväl som hög begåvning, vilket också kräver särskilt stöd.

WPPSI-IV nyttjas också i forskningssammanhang som ett standardiserat test som kan jämföras internationellt i studier av kognitiv utveckling hos barn.

Så går ett IQ-test på barn till med WPPSI-IV

Testning sker individuellt och kan utföras antingen digitalt eller med papper/penna. Testet tar cirka 30-40 minuter i frågeuppsättningen för barn från 2,5 år till 4 år. För den äldre gruppen upp till 7,5 år är testet något längre och tar cirka 45-60 minuter att genomföra.

Ett WPPSI-test genomförs av legitimerad psykolog och i Sverige används en svensk version.

Resultat från WPPSI-IV

Resultatet ges i form av primära och sekundära index. Dessa är lite olika upplagd för de båda åldersgrupperna där båda har Verbalt Index, Visuospatialt Index och Arbetsminnesindex som primära. Den äldre gruppen får dessutom resultat inom Fluid Index och Snabbhetsindex.

Som sekundära index anges resultat inom Basalt språk Index, Icke-verbalt Index, Kognitivt resursindex och Basalt bearbetningsindex.

Typer av frågor som ligger bakom de här indexpoängen är till exempel ordigenkänning, bildminne, likheter, symboler, blockmönster, figursammansättning med mera.