WAIS

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) är en av de mest använda testerna för att mäta den kognitiva förmågan hos vuxna och äldre ungdomar. Testet är utformat för att bedöma en persons allmänna intellektuella förmåga och är baserat på en flerdimensionell modell av intelligens.

WAIS är en vidareutveckling av Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, som skapades av psykologen David Wechsler. Sedan dess har flera versioner av WAIS utvecklats, inklusive WAIS-R (Revised), WAIS-III och WAIS-IV. Det finns även en barnanpassad modell som heter WISC.

Detta mäts med WAIS-testet

WAIS bedömer en rad olika kognitiva domäner och delar upp resultaten i olika skalfaktorer, vanligtvis inklusive:

  1. Verbal förståelse: Mäter förmågan att förstå och använda verbalt språk.
  2. Arbetsminne: Mäter förmågan att temporärt lagra och manipulera information.
  3. Perceptuell organisation eller resonemang: Mäter förmågan att förstå och manipulera icke-verbalt material.
  4. Bearbetningshastighet: Mäter förmågan att snabbt bearbeta enkel eller rutinmässig information.

Varje skalfaktor består av en serie deltest. Summan av poängen på dessa deltest används för att beräkna en fullskalig IQ-poäng samt separata poäng för var och en av de ovanstående skalfaktorerna.

Det är värt att notera att även om WAIS är en omfattande bedömning av kognitiva förmågor, är det inte tänkt att vara en fullständig mätning av alla aspekter av intelligens, kreativitet eller andra kognitiva eller emotionella faktorer.

Användningsområden för WAIS IQ-test

WAIS används i en mängd olika inställningar, inklusive klinisk, utbildningsmässig och arbetsplatsbaserad bedömning. Det kan användas för att identifiera begåvningsnivåer, lärandesvårigheter, neuropsykologiska funktionsstörningar och andra kognitiva problem. Det är också vanligt använd i forskningssammanhang.

Eftersom testet är omfattande och kräver specialiserad utbildning för att administreras och tolkas, utförs det oftast av licensierade psykologer eller andra kvalificerade yrkespersoner.