qEEG

EEG, eller elektroencefalogram, är en välkänd medicinsk undersökningsmetod som mäter elektrisk aktivitet i hjärnan. qEEG, eller kvantitativt elektroencefalogram, är en vidareutveckling av EEG.

Medan EEG främst ger en visuell representation av hjärnaktiviteten, omvandlar qEEG dessa data till kvantitativa värden. Det innebär att hjärnvågsmönster analyseras statistiskt och jämförs med referensdata.

Denna process kan ge en mer detaljerad bild av hjärnans funktion, och används för att:

  1. Detektera avvikelser: Genom att jämföra inspelade hjärnvågor med normala mönster kan man upptäcka avvikelser som kan vara kopplade till olika neurologiska tillstånd.
  2. Utvärdera behandlingseffekter: QEEG kan användas för att övervaka hur hjärnans aktivitetsmönster förändras som svar på olika behandlingar, som medicinering eller terapi.
  3. Forskning: QEEG används också inom forskning för att studera hjärnans funktion och dess samband med beteende och psykologiska tillstånd.

Så gör man kartläggning med qEEG

qeeg görs med en mössa som har sensorer

När man gör en kartläggning på klinik får man sitta ner bekvämt och trä en tajt mössa på huvudet. Den har sensorer som spelar in hjärnans aktivitet och ofta sätts även öronklämmor och en sensor på underarmen till för mer datainsamling.

Under proceduren som tar cirka 20-30 minuter följer man testledarens uppmaning. De spelar in hjärnans aktivitet medans du har ögonen öppna och även stängda. Datan som spelas in kommer sedan att lägga grunden för att skapa en karta över hjärnan.

Avancerade algoritmer omvandlar EEG till hjärnkartor

Fourier- och Wavelet-analys är matematiska metoder som används i qEEG för att omvandla EEG-data till en form som kan analyseras kvantitativt.

Fourier-analys omvandlar tidsbaserade signaler till frekvensbaserade komponenter, vilket gör det möjligt att analysera olika frekvensband i hjärnaktiviteten.

Wavelet-analys, å andra sidan, ger både tids- och frekvensinformation, vilket ger en mer detaljerad bild av hjärnaktiviteten.

qEEG vid behandling med neurofeedback

Ett område för direkt tillämpning av qEEG-tekniken är vid neurofeedback. Under neurofeedback-sessioner kan visualisering av hjärnaktiviteten användas för att träna individen att medvetet påverka sin respons.

Till exempel, om qEEG upptäcker avvikande vågmönster associerade med stress, kan neurofeedback användas för att lära individen att minska dessa mönster och främja mer avslappnade vågor, vilket leder till ökad avslappning och minskad stress.

Ett alternativ till elektrisk analys är blodflödesanalys och där har en lovande svensk innovation som heter Mendi lanserats. Deras produkt finns att köpa för hemmabruk och med tillhörande app kan du träna på egen hand med en enhet nära dig.

Vanliga frågor om qEEG

Var kan jag göra en qEEG nära mig?

Det är inte så många platser i Sverige där det finns enheter för utförande av qEEG. Bor du i eller nära Stockholm kan du vända dig till Neurofeedback Scandinavia eller Peak Brain.

Vad är skillnaden på EEG och qEEG?

Det som skiljer qEEG från traditionellt EEG är att den inspelade datan från elektroencefalografin bearbetas, transformeras och analyseras med hjälp av komplexa matematiska algoritmer. Den datan kan sedan jämföras mot kontroller och skapa en visuell kartläggning över din hjärnas funktionsmönster.

Hur mycket kostar en qEEG-undersökning?

Att genomföra en kartläggning av hjärnan med qEEG kostar kring 5000 kr. Det är priset för en hjärnanalys och den kan sedan ligga till grund för träning, ifall man med neurofeedback vill utveckla sig.