DISC

DISC är en teori som grundades av William Marston, vilken kartlägger personlighetsegenskaper i fyra primära beteendestilar: Dominans (D), Inflytande (I), Stabilitet (S) och Eftergivenhet (C).

DISC 4 personlighetsegenskaper

Varje stil associeras med olika beteenden och preferenser i arbetsmiljöer och andra sociala sammanhang. Testet används ofta för att förbättra självkännedom, teamdynamik och kommunikation i arbetsplatser.

DISC-profiler representerar vanligtvis en blandning av dessa stilar, där en eller två stilar är mer framträdande än de andra.

För att visualisera detta kan man använda en skala eller en cirkeldiagram som visar individens procentuella fördelning över de fyra stilarna. Varje stil har sin egen färg och därför kallas ibland denna metod för fyrfärgsmetoden.

Dominans (D)

Personer med hög ’D’-stil kännetecknas av deras fokus på resultat och effektivitet. De är ofta mycket självsäkra, konkurrenskraftiga och beslutsamma.

Dessa individer föredrar att leda och ta kontroll över situationer, och kan vara utmanande och direkt i sitt sätt att kommunicera. De är mindre rädda för förändringar och konflikter.

Inflytande (I)

Denna stil representerar personer som är sociala, öppna och optimistiska. De med hög ’I’-stil är vanligtvis entusiastiska, pratsamma och trivs med att skapa relationer och nätverka.

De är bra på att motivera andra, men kan ibland uppfattas som impulsiva eller bristande i fokus.

Stabilitet (S)

Individer med en hög ’S’-stil värdesätter samarbete, pålitlighet och stabilitet. De är ofta tålmodiga, lojala och bra lyssnare.

Dessa personer föredrar oföränderliga miljöer och kan vara motståndare till snabba förändringar. De tenderar att uppskatta harmoni och kan vara försiktiga med beslut.

Eftergivenhet (C)

Personer som får höga poäng på ’C’-stilen tenderar att vara noggranna, analytiska och systematiska. De är ofta försiktiga, exakta och organiserade, och värdesätter kvalitet och noggrannhet.

Dessa individer kan dock vara överdrivet kritiska och vill gärna undvika risker.

Popularisering av DISC-metoden i Sverige

I Sverige har DISC-metoden används kommersiellt sedan 1973 men det var 2014 som den bliv väldigt populariserad på grund av Thomas Eriksons storsäljande bok Omgiven av idioter.

I boken förenklar Thomas konceptet och sätter färger på personer även om de flesta är en blandning av två färger:

Boken har stött på en hel del kritik från läkare och psykologer som menar att det helt saknas vetenskapliga grunder till metoden och påstående.

omslag till boken Omgiven av Idioter, skriven av Thomas Eriksson

Dan Katz, legitimerad psykolog, gick ut hårt och kallade boken och dess användning som ”en av de största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige de senaste åren” (artikel i Vetenskap och Folkbildning).

Tillämpning av DISC-profilering

DISC-personlighetstester kan användas på flera olika sätt, både i arbetslivet och i personlig utveckling.

Genom att förstå DISC-profiler kan teamledare och medlemmar bättre förstå varandras beteenden och kommunikationsstilar.

Ledare kan använda DISC för att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden. De kan också anpassa sin ledarstil för att effektivare kommunicera och motivera olika typer av medarbetare.

Genom att förstå de olika kommunikationsstilarna som DISC-profilen identifierar, kan individer anpassa sitt sätt att kommunicera för att bättre nå fram till och förstå personer med andra stilar.

DISC kan användas för att identifiera kandidaters beteenden och se hur väl de passar in i en viss roll eller teamdynamik.

Genom att förstå olika DISC-stilar kan man identifiera potentiella källor till missförstånd och konflikter, vilket möjliggör mer effektiv konflikthantering och problemlösning.

Individer kan använda DISC för att få insikt i sina egna beteendepreferenser och hur dessa kan påverka deras relationer med andra.

Säljteam kan använda DISC för att förstå och anpassa sig till olika kunders kommunikations- och köpstilar, vilket kan förbättra kundrelationer och försäljningseffektivitet.