Hem » Tester av hjärnan » Begåvningstester » Tips för Numeriska Resonemangstest

Tips för Numeriska Resonemangstest

I den här artikeln ger vi användbara tips om hur du lättare klarar av numeriska resonemangstester. Genom att följa dessa tips kan du minska svarstider, lindra stress och öka dina chanser att få ett högre resultat. Vi betonar också vikten av att undvika göra onödiga beräkningar.

1: Planera dina beräkningar

Ett av de mest framträdande dragen hos psykometriska tester är inte deras svårighetsgrad, utan snarare de strikta tidsgränserna. Till skillnad från verkliga matematikproblem på universitetsnivå kan varje fråga definitivt lösas inom rimliga tidsramar. Problemet uppstår när dessa tidsramar är 45-75 sekunder per fråga.

På grund av tidspress tenderar vi att skynda oss med beräkningar utan att tänka på att planera stegen i förväg. Att ägna 20 sekunder åt att planera kan faktiskt spara mycket tid. För att visa vad vi menar så har vi satt ihop ett exempel på tillämpning av detta tips:

Exempel 1: En familjs månatliga bensinutgifter var 2500 kr. Vilken procentuell förändring i deras årliga bensinkostnader skulle det bli om deras månatliga utgifter för nästa år är endast 1800?

För att svara på detta kan vi minska antalet beräkningar som krävs. Istället för att multiplicera varje månatlig kostnad med 12 för att beräkna den årliga kostnaden, kan vi se att båda åren skulle multipliceras med samma faktor och att den faktorn kan strykas ut. Det går alltså att beräkna den procentuella skillnaden direkt genom att bara räkna på den månatliga kostnaden.

2: Lär dig bemästra miniräknaren

Det kan vara tillåtet att använda miniräknare vid numeriska tester och då är det bra att kunna både den vanliga och den mer avancerade varianten. Genom att använda funktionaliteten som finns i miniräknaren kan vi korta ner tiden och jobba snabbare.

Till exempel, du behöver inte använda noll när du skriver decimaler, använd %-knappen, spara information med m+, etc. Återställ inte efter varje beräkning, använd istället informationen från föregående steg!

Har du tillgång till en mer avancerad miniräknare (scientific calculator) kan du dra nytta av specialknapparna. Lär dig hur de funkar:

  1. Använd parenteser för att säkerställa rätt beräkningsordning.
  2. Använd x^2 eller x^y knapparna för att beräkna potenser.
  3. Använd ”S till D”-knappen för att konvertera bråk till decimaler.
  4. Använd ”Ans”-knappen för att återanvända det föregående svaret i efterföljande beräkningar.

Kom ihåg att öva med din miniräknare och bli bekant med alla funktioner för att snabbt och effektivt lösa problem under testet.

3: Öva regelbundet på numeriska uppgifter

Öva på olika typer av numeriska problem för att förbättra din hastighet och noggrannhet. Mycket av beräkningar går supersnabbt att göra i huvudet om man bara har tränat på det.

Öva på att utföra grundläggande beräkningar i huvudet, såsom addition, subtraktion, multiplikation och division. Detta kommer att hjälpa dig att snabbt uppskatta svar och kontrollera dina resultat.

Se till att du förstår vad som efterfrågas innan du börjar lösa problemet. Det kan vara lätt att missa viktiga detaljer om du stressar igenom frågan.