Hem » Tester av hjärnan » Minnestester » Mini-Cog

Mini-Cog

Mini-Cog är ett snabbt och enkelt screeningverktyg som används för att identifiera kognitiva störningar, särskilt demens och mild kognitiv nedsättning. Testet är särskilt användbart i primärvård och andra situationer där tiden är en begränsande faktor.

Steg-för-steg i Mini-Cog test

Här är en steg-för-steg guide på svenska för att genomföra Mini-Cog-testet (1):

  1. Säkerställ personens uppmärksamhet: Berätta för personen att lyssna noggrant och komma ihåg tre orelaterade ord. Sedan ska personen upprepa orden för att bekräfta att de har hört dem korrekt.
  2. Bekräfta förståelsen av orden: När du är säker på att personen uppmärksammar, säg tre ord som de ska komma ihåg nu och senare. Exempel på ord är ”banan”, ”soluppgång”, ”stol”. Ge personen tre försök att upprepa orden. Om de inte kan upprepa orden efter tre försök, gå direkt till klockritning.
  3. Be personen rita en klocka: Ge personen ett papper där de ska rita en klocka i en cirkel. Be dem först rita klockan, sedan sätta alla siffror i cirkeln, och till sist ställa visarna på tio över elva.
  4. Be personen återkalla de tre orden: Fråga vilka de tre orden var som du bad dem komma ihåg i början av testet. Denna del av testet ska genomföras även om personen inte korrekt upprepade orden tidigare​

Poängen baseras på förmågan att återkalla orden och korrektheten i klockteckningen. En normal poäng indikerar att inga tydliga tecken på kognitiv nedsättning finns. Låg poäng kan föreslå behovet av ytterligare utvärdering.

Så här kan ett test gå till:

Fördelarna med Mini-Cog

Mini-Cog är värdefullt eftersom det är snabbt, enkelt att administrera och inte kräver några speciella verktyg eller omfattande träning. Det är också mindre påverkat av patientens utbildningsnivå eller kulturell bakgrund jämfört med andra kognitiva tester.

Dock bör det noteras att Mini-Cog inte ger en definitiv diagnos utan är ett verktyg för att identifiera individer som kan behöva ytterligare utvärdering för kognitiva störningar.

Andra snabbtester av kognitionen

Andra tester, såsom Montreal Cognitive Assessment (MoCA) eller Mini-Mental State Examination (MMSE), kan vara mer tidskrävande men ger en bredare bedömning av kognitiva funktioner.

MMSE och MoCA erbjuder en detaljerad utvärdering av olika kognitiva domäner, såsom minne, uppmärksamhet, språkfärdigheter, visuellt spatial förmåga och exekutiva funktioner.

De är särskilt användbara när det finns ett behov av att identifiera specifika kognitiva defekter, övervaka förändringar över tid eller bedöma effekterna av behandlingar.


Källor

  1. https://mini-cog.com/step-by-step-mini-cog-instructions/