Hem » Mäta hjärnaktivitet » fNIRS mäter hjärnans blodflöde

Mäta hjärnaktivitet

fNIRS mäter hjärnans blodflöde

I gränslandet mellan avancerad teknologi och neurovetenskap ligger fNIRS (functional near-infrared spectroscopy), en banbrytande metod för att mäta hjärnaktivitet. Denna icke-invasiva teknik använder nära infrarött ljus för att övervaka blodflödet i hjärnan, vilket ger insikter i neural aktivitet och kognitiva processer.

Från medicinsk forskning till praktiska tillämpningar inom mental hälsa och kognitiv träning, öppnar fNIRS nya vägar för förståelse och förbättring av hjärnfunktion.

Så fungerar fNIRS

fNIRS fungerar genom att sända nära infrarött ljus genom skalpen och mäta hur detta ljus absorberas av blodet i hjärnan. Denna absorption varierar beroende på blodets syresättningsnivåer, vilket gör det möjligt att uppskatta hjärnans metaboliska aktivitet.

röda blodkroppar i omlopp

Syrerika och syrefattiga blodkroppar absorberar nära infrarött ljus på olika sätt, vilket detekteras i denna metod. Tekniken ger värdefull information om hjärnans funktion under olika uppgifter och tillstånd, vilket är avgörande för forskning inom flera områden.

Vad används fNIRS till?

Metoden används inom många forskningsområden, från psykologi till neurovetenskap. Det är särskilt användbart för att studera hjärnaktivitet i relation till kognitiva uppgifter, emotionella reaktioner och social interaktion.

Dess icke-invasiva natur gör det också till ett attraktivt alternativ för att studera särskilda grupper, som barn eller personer med neurologiska tillstånd.

Till skillnad från andra hjärnavbildningstekniker som fMRI, är fNIRS relativt billigt, portabelt och mindre känsligt för rörelseartefakter. Svenska Mendi Headband kan köpas som konsument och kostar bara kring 3000 kr.

Tekniken gör det idealiskt för användning i olika miljöer, inklusive kliniska enheter, fältstudier och som teknik inom hjärnträningsmetoder baserad på neurofeedback.

Dock har fNIRS vissa begränsningar, såsom lägre rumslig upplösning jämfört med fMRI, och det är begränsat till att mäta yttre delar av hjärnan.

Framtida utveckling av funktionell nära-infraröd spektroskopi

Med ständiga framsteg inom teknik och dataanalys, ökar potentialen för fNIRS att bidra till nya upptäckter inom hjärnforskningen. Framtida innovationer kan inkludera kombinationer av fNIRS med andra avbildningstekniker för ännu mer detaljerade studier.

Sammantaget representerar fNIRS en spännande framtid inom neurovetenskapen, med potential att revolutionera vår förståelse av hjärnan och bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för neurologiska och psykiatriska tillstånd.