Hem » Tester av hjärnan » Minnestester » Wechsler Memory Scale

Wechsler Memory Scale

Wechsler Memory Scale (WMS) är ett omfattande testbatteri utvecklat för att bedöma olika aspekter av minnet och andra kognitiva funktioner. Det har genomgått flera revisioner sedan det först introducerades och används ofta för att diagnostisera minnesstörningar, hjärnskador, demens och andra neurologiska tillstånd.

hon gör ett WMS-test

WMS består av olika deltest som mäter olika typer av minnen, inklusive arbetsminne, episodiskt minne, visuellt minne och auditivt minne. Testet används i en rad olika miljöer, såsom klinisk neuropsykologi, forskning och neurologi.

Testet tillämpas på personer mellan 16-90 år och den version som används idag är WMS-IV, publicerad 2009 för att inkluderas i IQ-testet WAIS-IV. Det kan ges antingen digitalt eller som ett papper-penna test.

WMS-test ger resultat enligt fem indexvärden

Testet är utformat för att mäta och ge resultat för fem olika minnesområden:

  • Auditivt minne
  • Visuellt minne
  • Visuellt arbetsminne
  • Omedelbart minne
  • Fördröjt minne

Testresultatet kan särskilja olika kliniska grupper av neurologiska sjukdomar/nedsättningar från det normala. Ett exempel på testresultat kan du hitta här.

David Wechsler skapade Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, den första versionen av hans intelligensskalor, under 1930-talet. Han fortsatte att utveckla och förbättra dessa tester över åren, med introduktioner av ytterligare versioner anpassade för olika åldersgrupper.

Wechslers arbete revolutionerade området för psykologisk bedömning och hans tester är fortfarande bland de mest använda intelligensmåtten idag. För ytterligare information, kan du utforska mer om David Wechsler och hans bidrag till psykologin.

Under 2024 ska en ny version av WAIS släppas, vilket blir den femte revisionen av Weschlers kognitiva test. Om det också innebär en ny version av Weschler Memory Scale återstår att se.