Hem » Personlighet » Tester för psykopati

Personlighet

Tester för psykopati

Intresset för att testa psykopatiska drag ökade dramatiskt efter avsnitt 3 i Anders Hansens programserie om personlighet på SVT. Han gör själv både ett skriftligt test och ett förenklat ballongtest. I den här artikeln kan du läsa om dessa och hitta länkar till tester.

Psykopati är en personlighetsstörning kännetecknad av brist på empati, manipulativt beteende, självcentrering och bristande ånger eller skuld.

Individer med denna störning tenderar ofta att ha ytlig charm, men de visar också känslomässig avtrubbning och en markant oförmåga att etablera meningsfulla personliga relationer eller känna ansvar för sina handlingar.

Ballongtestet (ett startle test)

startle test med ballong psykopati

En sak som skiljer psykopater från övriga är deras stresstålighet. Testet med ballongen går ut på att se hur en person reagerar på smällen från en ballong. Den vanligaste reaktionen på höga ljud är att blinka med ögonen och kort därefter böja huvudet bakåt och lyfta händerna uppåt.

Reaktionen kallas för startle-reflexen och bygger på en komplex signalering i hjärnan som försvarsrespons. Psykopater har inte en lika uttalad sån här reflex.

Andra tillfällen då psykopater har avvikande testbeteende är vid åsynen av skrämmande, läskiga bilder eller filmer. Vid stress vidgas pupillen, hjärtat slår snabbare och andningen ökar men personer med psykopatiska drag reagerar inte på detta.

Tester för antisocial personlighetsstörning

Det vanligaste sättet att testa för psykopati (antisocial personlighetsstörning) och psykopatiska drag är med Psychopathy Checklist – revised (PCL-R). Systemet har utvecklats av Robert Hare och bygger på omfattande intervjuer, journalanteckningar och även utdrag från belastningsregister.

Enklare modeller som utgår från personlighetsdrag är:

Vilket test är det som Anders Hansen genomför i programmet?

6:28 in i avsnittet ser man webbadressen till den hemsida där han svarat på testet. Det är Psychopathyis.org som erbjuder screeningtester för vuxna och barn.

skärmdump från psychopathyis.org screening test för psykopati
Skärmdump från psychopathyis.org screeningtest för psykopati (2024-03-11)

Den som riktar sig till vuxna bygger på triarchic psychopathy model och består av 58 påståenden om dig själv som du ska säga om det stämmer, delvis stämmer, delvis felaktigt eller är helt felaktigt.

Det är gratis att göra screeningtesterna men det finns möjlighet att donera en valfri summa till den non-profit organisation som driver webbplatsen.