Hem » Träna hjärnan » Lösa korsord: Är det bra för hjärnan?

Lösa korsord: Är det bra för hjärnan?

Att lösa korsord har länge varit en populär fritidsaktivitet, men dess inverkan på hjärnans hälsa och funktion har först på senare år blivit ett forskningsområde.

löser ett korsord

Frågan om korsord verkligen fungerar som effektiv hjärnträning har lett till en rad vetenskapliga studier. Dessa studier syftar till att förstå om och hur korsordslösning kan bidra till kognitiv förbättring, försening av kognitiv försämring, och potentiellt minska risken för kognitiva sjukdomar.

Vad säger forskningen om att lösa korsord?

Det finns flera anledningar till varför korsordslösning är en bra aktivitet för att träna hjärnan och förhindra neurodegenerativa förändringar på grund av ålder. Här är några studier och fynd som gjorts kring hjärnan och korsord:

  1. Kognitiv förbättring och bromsad hjärnkrympning: En studie publicerad i NEJM Evidence visade att personer med milda minnesproblem som löste webbaserade korsord uppvisade förbättring i kognition och mindre hjärnkrympning jämfört med de som spelade webbaserade kognitiva spel[1].
  2. Skarpare hjärna senare i livet: Forskning från University of Exeter har visat att regelbundet lösa korsord och sifferpussel (sudoku) är kopplat till en skarpare hjärna senare i livet[2].
  3. Försening av kognitiv nedgång: En experimentell studie från 2011 med deltagare från Bronx Aging Study fann att en rutin av korsordslösande kan försena början av kognitiv nedgång[3].
  4. Minskad risk för minnesförlust: Korsord kan minska risken för kognitiv nedgång genom att förbättra den kognitiva reserven, direkt modifiera sjukdomsförlopp, eller vara en markör för andra hälsosamma beteenden[4].
att lösa korsord kan bromsa neurodegenativa sjukdomar på äldre dagar

Olika typer av korsord

Korsord är en populär form av ordpussel som kommer i flera olika stilar och format. Varje typ av korsord erbjuder unika utmaningar och kräver olika strategier för att lösas, vilket gör korsordslösning till en både utmanande och underhållande hjärngympa.

De tre vanligaste typerna av korsord är Amerikanska Korsord, Brittiska eller Kryptiska Korsord, och Svenska Korsord.

Amerikanska Korsord kännetecknas av sitt rutnät av vita och svarta rutor. De vita rutorna är där spelaren skriver svaren baserat på ledtrådar som delas in i två kategorier: vågrätta (”Across”) och lodrätta (”Down”). Dessa korsord är kända för sina symmetriska rutnät och ofta ganska raka och bokstavliga ledtrådar, vilket gör dem till en favorit bland många korsordsentusiaster.

Brittiska (Kryptiska Korsord), å andra sidan, är kända för sina utmanande och ofta vilseledande ledtrådar. De involverar en mängd ordlekar, inklusive anagram, homofoner och dolda betydelser. Att lösa dessa korsord kräver inte bara ett gott ordförråd utan också förmågan att tänka kreativt och tolka ledtrådarna på olika sätt.

Svenska korsord skiljer sig från både de amerikanska och brittiska genom att deras ledtrådar är integrerade direkt i rutnätet. Dessa ledtrådar är numrerade och indikerar var och hur svaret ska placeras i rutnätet. Denna typ av korsord är populär i Sverige och i andra nordiska länder och erbjuder en unik pusselupplevelse jämfört med de mer traditionella amerikanska och brittiska formaten.

Korsord som spegling av språkfärdigheter

Korsord innebär ofta en djupgående interaktion med språk, inklusive vokabulär, stavning och ibland grammatik, vilket kan bidra till förbättrade språkfärdigheter. En del använder till och med korsord för att lära sig ett nytt språk.

Kognitiv stimulans från korsord fås också av att hitta rätt ord baserat på ledtrådar, vilket är form av problemlösning som engagerar kritiskt tänkande och logik.

Att minnas och använda tidigare kunskap är en central del i korsordslösning, vilket kan hjälpa till att stärka både korttids- och långtidsminnet.

Regelbunden mental aktivitet, som korsordslösning, anses bidra till neuroplasticitet – hjärnans förmåga att anpassa och omorganisera sig själv. Genom att regelbundet utmana hjärnan med nya och varierande uppgifter, som korsordslösning erbjuder, kan individens kognitiva flexibilitet och anpassningsförmåga förbättras.

Avslappning för hjärnan på samma gång

Förutom de kognitiva fördelarna erbjuder korsordslösning också en form av mental avkoppling. Det ger en möjlighet att koppla bort från dagliga stressorer och fokusera på en lugnande och engagerande aktivitet. Denna avkoppling kan vara fördelaktig för den övergripande mentala hälsan.

En del använder också korsordet som ”sömnmedel” på kvällen för att bli tröttare och kunna somna. Att sömnen är viktig för hjärnhälsan har kommit upp mycket i media på senare år.


Källor

  1. Babulal, G. M., Quiroz, Y. T., Albensi, B. C., et al. (2022). Web-Based Brain Training Games and Delay of Cognitive Impairment in Older Adults: A Randomized Clinical Trial. NEJM Evidence. Doi: 10.1056/EVIDoa2200121
  2. Keith A. Wesnes, Helen Brooker, Clive Ballard, Adam Hampshire, Dag Aarsland, Zunera Khan, Rob Stenton, Laura McCambridge, Anne Corbett. An online investigation of the relationship between the frequency of word puzzle use and cognitive function in a large sample of older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2018; DOI: 10.1002/gps.5033
  3. Pillai JA, Hall CB, Dickson DW, Buschke H, Lipton RB, Verghese J. Association of crossword puzzle participation with memory decline in persons who develop dementia. J Int Neuropsychol Soc. 2011;17(6):1006-1013. Doi: 10.1017/S1355617711001111
  4. Small GW. What we need to know about age related memory loss. BMJ. 2002;324(7352):1502-1505. doi: 10.1136/bmj.324.7352.1502