UPP-tester

Understanding Personal Potential (UPP) är en metod som används inom personbedömning och rekrytering. Det är ett flexibelt system av tester som är designade för att anpassas efter specifika behov inom olika organisationer.

UPP-test används för att mäta olika aspekter såsom personlighet, intelligens, motivation och kritiskt tänkande. Dessa tester genomförs på en anpassad plattform beroende på syftet med testningen.

kryssfrågor från ett UPP-test

Olika tester kan ingå i en UPP

Flera olika typer av tester kan ingå i en UPP som till exempel personlighetstester, problemlösningstester, och begåvningstester. En viktig aspekt av UPP är att den tar hänsyn till faktorer som skönmålning och dagsform.

Det innebär att den försöker korrigera för hur en person kan framställa sig själv i ett bättre ljus eller hur deras prestation påverkas av deras tillstånd vid tillfället för testningen.

Namnet på testet, Understanding Personal Potential, beskriver metodikens tanke för att ge en pålitlig och objektiv bedömning av en individs potential och kompetens.

personlighetstest UPP

Viktigt att definiera kravprofil

För att effektivt använda UPP-metoden, är det viktigt att först definiera en kravprofil för den position som ska tillsättas. Detta innebär att man identifierar de kompetenser, erfarenheter och förmågor som är mest relevanta för jobbet.

Sedan kan man välja de tester inom UPP-systemet som bäst mäter dessa egenskaper. På så sätt kan organisationer säkerställa att de väljer rätt person för rätt position, baserat på en grundlig och forskningsbaserad metod.​

Gratis UPP-test online

Om du ska genomgå eller utföra ett UPP-test kanske du vill se några exempel med frågor gratis online. Vi har tyvärr inte hittat några öppna frågor och till stor del beror det på att UPP-testerna oftast skräddarsys utifrån organisationen som ska testa personer.