Hem » Tester av hjärnan » Personlighetstester » Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett psykologiskt verktyg utformat för att hjälpa individer förstå sig själva och andra bättre genom att kategorisera personlighetstyper. Det grundar sig på Carl Jungs teorier och utvecklades av Isabel Myers och Katharine Briggs under mitten av 1900-talet.

Infografik som visar de 4 olika dimensionsparen i Myers-Briggs personlighetstest

MBTI delar in personligheter i 16 olika typer, baserat på fyra dimensionspar.

  1. Extroversion (E) / Introversion (I): Denna dimension speglar var individen föredrar att fokusera sin energi – externt mot andra människor och aktiviteter, eller internt mot tankar och idéer.
  2. Sensing (S) / Intuition (N): Detta handlar om hur individen samlar information. Sensing-personer fokuserar på nuvarande fakta och konkreta detaljer, medan Intuition-personer är mer intresserade av mönster, möjligheter och abstrakta idéer.
  3. Thinking (T) / Feeling (F): Denna dimension berör beslutsfattande. Thinking-individer tenderar att fokusera på logik och objektivitet, medan Feeling-individer lägger större vikt vid personliga värderingar och människors välbefinnande.
  4. Judging (J) / Perceiving (P): Detta relaterar till hur individer hanterar den yttre världen. Judging-personer föredrar struktur och bestämda planer, medan Perceiving-individer är mer flexibla och öppna för nya informationer och erfarenheter.

Varje personlighetstyp representeras av en kombination av dessa fyra dimensioner, till exempel INTP eller ESFJ.

MBTI används ofta inom personlig utveckling, teambildning och karriärrådgivning.

Historiska bakgrunden till MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) har en fascinerande historisk bakgrund som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet.

Bokomslag till Carl Jungs Psychological Types

Verktyget har sina rötter i arbetet av den schweiziske psykiatrikern Carl Jung, som i sin bok ”Psychological Types” (publicerad 1921) introducerade idén om psykologiska typer. Jung beskrev olika attityder och funktioner som han ansåg vara grundläggande för mänskligt beteende och tänkande.

Inspirerade av Jungs teorier, tog amerikanerna Katharine Cook Briggs och hennes dotter, Isabel Briggs Myers, initiativet att göra dessa idéer mer praktiskt tillämpbara.

Under 1940-talet, i en tid då kvinnor sällan var engagerade i psykologisk forskning, började de utveckla MBTI. Deras mål var att hjälpa människor förstå sig själva och andra bättre, för att förbättra arbetsplatser och personliga relationer.

ett bra team med olika personlighetstyper

Briggs och Myers var självlärda på området och arbetade i flera år med att formulera och testa frågor som skulle ligga till grund för deras indikator. De ville att MBTI skulle vara ett verktyg för positiv självförståelse och personlig utveckling, snarare än en metod för att diagnostisera psykiska problem.

Under 1960-talet, efter årtionden av utveckling och förfining, började MBTI vinna popularitet. Det användes först inom utbildning och rådgivning, och senare inom organisatoriska och företagsmiljöer.

Idag är MBTI en av de mest använda personlighetstesterna i världen, trots kritik om dess vetenskapliga validitet. Dess historiska bakgrund är ett bevis på den långvariga mänskliga strävan att förstå och kategorisera personlighet.