Hem » Tester av hjärnan » Minnestester » California Verbal Learning Test

California Verbal Learning Test

California Verbal Learning Test (CVLT) är ett omfattande standardiserat verktyg som används för att bedöma verbal inlärning och minne hos individer. Det mäter hur väl en person kan memorera, behålla och återkalla ordlistor både direkt och efter en fördröjning.

Testet är speciellt utformat för att identifiera och karakterisera minnesdefekter och är användbart inom klinisk neuropsykologi för att utvärdera patienter med hjärnskador, demens, och andra neurologiska eller psykiska tillstånd.

Så går ett CVLT-test till

Testet genomförs genom att presentera en lista med ord för testpersonen, som sedan ombes att komma ihåg och upprepa så många ord som möjligt över flera försök.

Orden plockas från fyra semantiskt relaterade kategorier: verktyg, frukter, kläder, kryddor. Ordföljden består aldrig av två ord från samma kategori.

Efter en fördröjning, inklusive distraktion med en annan uppgift, ombes personen återigen att återkalla orden. Testet utvärderar olika minnesaspekter, såsom inlärningsstrategier, hur konsistent återkallning är, igenkänning och förmågan att urskilja mellan liknande ord.

En del testpersoner nyttjar minnestekniker som bygger på semantisk organisering, vilket är lätt att mäta i testet.

California Verbal Learning Test försöker att mäta olika delar av minnet som:

  • Omedelbar återkallelse
  • Fri återkallelse efter kort fördröjning
  • Ledtrådsstödd återkallelse efter kort fördröjning
  • Fri återkallelse efter lång fördröjning
  • Ledtrådsstödd återkallelse efter lång fördröjning
  • Igenkänning efter lång fördröjning

Generella resultat som setts utifrån California Verbal Learning Test

Män har sämre återkallelse än kvinnor i alla åldersgrupper. Både för män och kvinnor blir resultatet försämrat med högre ålder.

Personer med neurodegenerativa sjukdomar presterar sämre och det märks redan tidigt på personer som utvecklr Alzheimer.