Kreatin

Kreatin, en organisk syra som naturligt förekommer i människokroppen, spelar en central roll i energiproduktion, särskilt under högintensiva aktiviteter. Det intressanta är att dess effekter sträcker sig bortom fysisk prestation.

Molekylstruktur och formel för Kreatin

Forskning tyder på att kreatin också kan ha en positiv påverkan på kognitiva funktioner, särskilt under stressiga förhållanden eller vid trötthet.

Kreatintillskott och minnet

En meta-analys publicerad 2023 med data från 10 olika studier på friska vuxna visade att minnet förbättrades (1). Förbättringen var tydligare hos de äldre vuxna än hos unga deltagare.

kreatintillskott som pulver eller tablett

Kreatins påverkan på resonemangsförmåga

Det har gjorts flera studier på hur kreatintillskott kan påverka personers förmåga till resonemang och matematisk problemlösning. Effekt verkar finnas hos äldre försökspersoner som presterar bättre (2, 3).

Däremot gav det ingen positiv effekt när unga försökspersoner gavs kreatintillskott och fick utföra liknande övningar (4).


Källor
1) Prokopidis, K., Giannos, P., Triantafyllidis, K. K., Kechagias, K. S., Forbes, S. C., & Candow, D. G. (2023). Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition reviews, 81(4), 416–427. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuac064

2) Ling, J., Kritikos, M., & Tiplady, B. (2009). Cognitive effects of creatine ethyl ester supplementation. Behavioural pharmacology, 20(8), 673–679. https://doi.org/10.1097/FBP.0b013e3283323c2a

3) Rae, C., Digney, A. L., McEwan, S. R., & Bates, T. C. (2003). Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Proceedings. Biological sciences, 270(1529), 2147–2150. https://doi.org/10.1098/rspb.2003.2492

4) Rawson, E. S., Lieberman, H. R., Walsh, T. M., Zuber, S. M., Harhart, J. M., & Matthews, T. C. (2008). Creatine supplementation does not improve cognitive function in young adults. Physiology & behavior, 95(1-2), 130–134. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2008.05.009