Hem » Plugga » Flashcards: kort för effektiv inlärning

Plugga

Flashcards: kort för effektiv inlärning

Flashcards, även kända som inlärningskort, är ett pedagogiskt hjälpmedel som används för att hjälpa till med inlärning och memorering.

De är enkla i sin design: vanligtvis består de av små kort där en fråga, term, eller bild finns på ena sidan och svar eller förklaring på den andra. Fysiska flashcards kan vara handskrivna eller tryckta, medan digitala versioner kan inkludera interaktiva element som ljud, animationer och hyperlänkar.

flashcards kan användas för språkinlärning

Användningen av flashcards är utbredd inom olika inlärningsområden, från språkinlärning till vetenskapliga ämnen.

Därför är flashcards effektiva

Vi har identifierat sex olika kärnfunktioner för flashcards och som gör de så effektiva för inlärning.

  1. Aktiv Inlärning: Användningen av flashcards främjar aktiv inlärning. Genom att aktivt försöka minnas informationen på kortet, engagerar användaren sig i processen vilket förbättrar minnet.
  2. Repetition: Repetition är en central del i inlärningen med flashcards. Genom att regelbundet gå igenom korten, befästs informationen i minnet.
  3. Spaced Repetition: Denna metod sprider ut repetitionen av flashcards över tid, vilket har visat sig vara effektivt för långsiktig inlärning. Moderna digitala flashcard-appar som Anki använder algoritmer för att optimera tidpunkten för repetition.
  4. Flexibilitet: Flashcards kan anpassas till en mängd olika ämnen och inlärningsnivåer. De kan innehålla text, bilder, diagram eller kombinationer av dessa.
  5. Bärbarhet: Traditionellt sett är flashcards lätta att bära med sig, vilket gör det möjligt att studera var som helst. Digitala versioner förbättrar denna bärbarhet ytterligare.
  6. Självbedömning: Flashcards tillåter användare att bedöma sin egen kunskapsnivå och fokusera på områden där de behöver förbättra sig.

Användningsområden för flash cards

Flashcards är oerhört populära inom språkinlärning, eftersom de erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att bygga upp och stärka ordförråd. Användarna kan skapa kort med ord på målspråket på ena sidan och översättningen eller förklaringen på den andra.

Förutom enstaka ord kan flashcards också användas för att öva på vanliga fraser, grammatiska regler, och till och med uttal genom att inkludera ljudinspelningar.

tre studenter pluggar inför tenta med flashcards

Inom skolämnen som historia, geografi, och naturvetenskap, kan flashcards användas för att memorera viktiga fakta, datum, namn, termer och definitioner.

I matematik kan de vara användbara för att öva på formler, ekvationer och matematiska principer. De kan också användas för att förstå och memorera komplexa koncept genom att bryta ner dem i mindre, mer hanterbara delar.

Flashcards möjliggör en snabb översyn av viktiga punkter före prov och tentor, vilket gör dem till ett populärt studieverktyg bland elever.

Genom att använda flashcards kan elever och yrkesverksamma effektivt strukturera sin studietid och fokusera på områden där förbättring behövs, vilket gör dem till ett mångsidigt och värdefullt inlärningsverktyg.

Populära appar för Flashcard

Memrise är en populär digital inlärningsplattform som är särskilt känd för sitt fokus på språkinlärning, även om den även erbjuder kurser i andra ämnen. Memrise använder en kombination av mnemoniska tekniker och repetitionsmetoder för att underlätta inlärning och memorering.

Anki är ett digitalt verktyg för inlärning som använder sig av repetition och avståndsmetoden för att hjälpa användare att memorera information mer effektivt. Det fungerar genom att skapa digitala ”flashcards”, där varje kort innehåller en fråga på ena sidan och svaret på den andra. Anki använder en algoritm för att bestämma när ett kort ska visas igen, baserat på hur väl användaren kunde minnas svaret. Läs mer här.

Quizlet är en av de mest använda plattformarna för digitala flashcards. Det erbjuder ett brett utbud av inlärningsmetoder, inklusive spel och tester, utöver standard flashcards. Användare kan skapa egna kortset eller använda och modifiera set skapade av andra användare. Det finns även funktioner för interaktiv inlärning som matchningsspel och live-tävlingar. (Sajt: Quizlet.com)

Cram är en annan populär webbplats och app som erbjuder användarna möjligheten att skapa, studera och dela flashcards. Det unika med Cram är dess stora bibliotek av redan skapade flashcards som täcker en mängd olika ämnen. Användare kan också utnyttja repetitionsmetoder som hjälper till med långsiktig memorering.