Hem » Rekrytering » Aptitudtester som mäter inbyggda förmågor för yrkesrollen

Rekrytering

Aptitudtester som mäter inbyggda förmågor för yrkesrollen

Ett aptitudtest fokuserar på att mäta en individs inbyggda förmågor eller potential inom specifika områden. De kan inkludera uppgifter som testar logiskt tänkande, rumsuppfattning, språkfärdigheter och problemlösning.

aptitudtester

Huvudsyftet med aptitudtester är att utvärdera en persons potential att lära sig och utvecklas inom nya eller komplexa områden.

De skiljer sig från kunskapstester genom att de inte mäter vad man redan har lärt sig, utan istället fokuserar på att bedöma potentialen att lära sig nya färdigheter eller hantera vissa uppgifter.

Resultaten från ett aptitudtest kan användas inom många områden, till exempel för att hjälpa individer att välja en passande karriärväg eller av arbetsgivare för att identifiera lämpliga kandidater för en specifik roll.

Huvudsyftet med dessa tester är alltså att förutsäga hur väl en person kommer att prestera i nya situationer eller med uppgifter som de inte tidigare har stött på.

Specialutformade aptitudtester för olika branscher

två personer möts på en arbetsintervju med aptitudtest

Olika yrkeskategorier och branscher kan vilja testa speciella förmågor inom specifika områden. Därför är det vanligt att arbetsgivare sätter ihop unika tester för att passa deras bransch och den yrkesroll de söker anställa.

Det finns till exempel aptitudtester kring:

  • Ekonomiskt resonemang
  • Mekaniskt resonemang
  • Felkontrolltester
  • Situationsbedömning
  • Diagrammatiskt tänkande

Ett finansföretag som söker anställa en ny person lär sannolikt inkluderas tester kring ekonomiskt resonemang. Det bakas ofta ihop i paket med numeriskt resonemang och logiskt tänkande.

Felkontrolltester är intressant att köra i anställningsprocessen hos många olika arbetsgivare. Att vara noggrann och kunna se och upptäcka fel är värdefullt oavsett vad man jobbar med.

Träna inför aptitudtester

Om du är arbetssökande och söker jobb kan det vara bra att ha förberett sig och tränat eller sett många olika aptitudtester. Det är såklart beroende på vilken yrkesroll du söker som ska styra vilka tester du övar på.

Ge dig själv de bästa förutsättningarna att landa ditt nya jobb. Undersök vilka tester som brukar göras hos den arbetsgivare du söker anställning hos. Du kan fråga tidigare anställda, nuvarande anställda eller söka på Internet om det finns angivet vilka tester som brukar inkluderas i urvalsprocessen.